401. rocznica śmierci hetmana Stanisława Żółkiewskiego (1547-1620)

Był wybitnym wodzem i żołnierzem. Jego dewizą był honor. Brał udział we wszystkich wojnach toczonych przez Rzeczpospolitą w drugiej połowie XVI w. i początkach XVII w. Zawsze też przedkładał dobro Polski ponad własne korzyści. Poległ w boju 7 października 1620 r. pod Mohylowem, kilka kilometrów od granicy na Dniestrze w Mołdawii podczas odwrotu spod bitwy pod Cecorą. Był pierwszym Europejczyki em, który zdobył Moskwę i jedynym, który okupował stolicę Rosji. Był polskim magnatem, hetmanem wielkim koronnym, zwycięzcą wielu kampanii przeciwko Rosji, Szwecji, Imperium Osmańskiemu i Tatarom, a także pisarzem. Pozostawił po sobie dzieło „Początek i progres wojny moskiewskiej”, spopularyzował słynne powiedzenie: „pięknie i słodko umrzeć za ojczyznę”. Jego prawnukiem był Jan III Sobieski, który 63 lata później rozbił potęgę turecką. Jak głosi legenda, kiedy małego Sobieskiego położono na kamiennej trumnie Żółkiewskiego, trumna pękła i sam hetman Żółkiewski miał powiedzieć: „Z naszych kości powstał mściciel”. Czytaj więcej

400. rocznica zwycięstwa Rzeczypospolitej pod Chocimiem

Józef Brandt (1841-1915), Chodkiewicz pod Chocimiem, 1867

Chocim 1621 r. był największą operacją obronną w dziejach Rzeczypospolitej Obojga Narodów i największą wojną pozycyjną tamtych czasów w Europie. Królestwo Polskie złamało potęgę Imperium Osmańskiego i zadziwiając Europę, ukazało swoją wielkość. Wielka wiktoria polskiego oręża pod Chocimiem miała miejsce zaraz po klęsce pod Cecorą (1620 r.), która napełniła kraj i Europę przerażeniem. Poselstwa wysłane do państw europejskich nic nie dały – osamotniona Rzeczypospolita obroniła kraj i chrześcijaństwo własnymi siłami. Czytaj więcej