Programy Fundacji

Specjalizujemy się w promocji dziedzictwa materialnego, niematerialnego i archeologicznego. Przygotowujemy wystawy, organizujemy koncerty, warsztaty, plenery, gry terenowe, prelekcje a także prowadzimy działalność wydawniczą. Od 2014 r. organizujemy Opolski Test Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych, który prezentuje wysoki poziom merytoryczny.

Wystawa 800 lat Opola – kamienie milowe [multimedia]

Fundacja „Dla Dziedzictwa” może zorganizować warsztaty edukacyjne lub pomóc w opracowaniu:

  • ewidencji zabytków;
  • przygotowania planów ochrony zabytków opierających się na strategicznych dokumentach krajowych, regionalnych i lokalnych;
  • wniosków na pozyskanie środków finansowych na remonty obiektów zabytkowych, a także na projekty edukacyjne i promocyjne;
  • wniosków na wpis zwyczajów i tradycji na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego;
  • dokumentacji niezbędnej do utworzenia parku kulturowego lub Pomnika Historii;
  • koncepcji i analiz dotyczących promocji i edukacji;
  • analiz ws. dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych;
  • publikacji edukacyjnych (książek, wystaw, ulotek, płyt CD itp) nt. dziedzictwa kulturowego.

Od 2010 r. Fundacja „Dla Dziedzictwa” bierze udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa – największej w Europie imprezie promującej dziedzictwo kulturowe.

Nasze wystawy:

Gmach Sejmu Śląskiego w Katowicach – Pomnik Historii, 2010 r. (z dofinansowaniem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach);

800 lat Opola – kamienie milowe 2017 r. (z dofinansowaniem Urzędu Miasta Opola);

Święty Krzyż-miejsca pamięci 2017 r. (z dofinansowaniem MKiDN)

Poland – A Country of Remarkable Woman 2018 r. (z dofinansowaniem Instytutu im. Adama Mickiewicza w Warszawie)

Józef Elsner – zapomniany, nieobecny? 2018 r. (z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego)

Niezwykłe Polki 2018 r., (z dofinansowaniem Narodowego Instytutu Dziedzictwa)

Upór i konsekwencja. Dzieje Domu Artysty w Głuchołazach 2018 r. (RPO, partnerów z Fundacją Benevolens).

Wydawnictwa:

– ebook „Pan Szpachelka i zagadki historii czyli szalona podróż przez siedem wieków” 2020 r. dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury, w ramach programu „Kultura w sieci”.

–  płyta CD Nadstawcie ucha kochani ludkowie 2020 – promująca muzykę w gwarze śląskiej z czasów powstań śląskich. Patronat nad naszą płytą CD objęli: „Niepodległa”, Instytutu Pamięci Narodowej, Instytut Śląski w Opolu, Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach oraz opolski oddział PEFRON-u. Płyta została nagrana w Radio Katowice przez muzyków w składzie: Grzegorz Płonka – śpiew, kwintet dęty – Wojciech Kaszuba – I trąbka, Adrian Gaweł – II trąbka, Michał Zdrzałek – waltornia, Michał Czyż – puzon, Jakub Sznajder – tuba oraz Łukasz Dudek – gitara i Łukasz Kurek – perkusja.

– „Dom Artysty – Waldschule?” Opole 2020 r., ISBN: 978-83-951089-1-4 – publikacja edukacyjna wraz z ulotką wydana w ramach projektu „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Parku Zdrojowym w Głuchołazach poprzez remont zabytkowego pensjonatu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO WO 2014-2020.

-„Zabytkowe kościoły Gminy Olszanka. Przewodnik”, Opole 2018, ISBN: 978-83-950811-0-1 – w partnerstwie z Towarzystwem Kobiet Wiejskich w Pogorzeli.

– „Pieśni Opolskiej Ziemi. Wykonawca Grzegorz Płonka Trio”, Opole 2018.

– „Gród na Ostrówku. Początki Opola” 2017, ISBN: 978-83-947617-0-7 – publikacja edukacyjna wydana w ramach konkursu ofert Urzędu Miasta Opola.

Święty Krzyż-miejsca pamięci – katalog, Kielce 2017 r. (z dofinansowaniem MKiDN).

W 2012 r. zainicjowaliśmy ogólnopolską akcję Obywatelską pod hasłem: „Szukamy śladów Powstania Styczniowego” mającą na celu upamiętnić przypadającą w 2013 r. 150. rocznicę Powstania Styczniowego. W 2013 r. zainicjowaliśmy akcję obywatelską: „Szukamy polskich śladów na Górnym Śląsku”. Jesteśmy partnerami w projektach dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Realizujemy projekty własne finansowane z konkursów ofert Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa Opolskiego, Samorządu Województwa Świętokrzyskiego i Urzędu Miasta Opola. Informacje o naszych projektach w osobnej zakładce.

Dostępność dziedzictwa dla osób niepełnosprawnych

W ostatnim czasie Fundacja „Dla Dziedzictwa” zwiększyła swoją aktywność na polu dostępności dziedzictwa dla osób niepełnosprawnych. Od 2019 r. swoje publikacje wydajemy w transkrypcji aA+ dla osób słabowidzących, a w styczniu 2021 r. podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział w Opolu. Celem zawarcia porozumienia jest realizacja wspólnych działań mających na celu uwrażliwienie i upowszechnienie w środowisku osób niepełnosprawnych tematyki ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju kulturowego i społecznego, w tym przed wszystkim działań w obszarze aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Podpisane porozumienie FDD-PFRON

Pytań nie było końca. Archeologia na żywo, na wyciągniecie ręki…

 

Nasi Partnerzy: