Zespół Fundacji

Tomasz Kwiatek – Prezes Fundacji

t.kwiatekabsolwent Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu i administracji na Uniwersytecie Opolskim. Wieloletni przedsiębiorca, społecznik i działacz samorządowy. W latach 2002 – 2010 Radny Miasta Opola. Autor m.in. uchwały powołującej Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, inicjator powołania Młodzieżowej Rady Miasta Opola oraz pomysłodawca uchwał wspierających przedsiębiorców.

Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, założyciel „Niezależnej Gazety Obywatelskiej w Opolu” i autor wielu artykułów prasowych. W 2014 r. otrzymał prestiżową nagrodę roczną Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za najlepszy artykuł z ochrony środowiska.  W 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda, na wniosek Wojewody Opolskiego, odznaczył  Tomasza Kwiatka Brązowym Krzyżem Zasługi za propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.

 

dr Czesław Hadamik – Wiceprezes Fundacji

c.hadamikDoktor nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w archeologii, zwłaszcza średniowiecza i czasów nowożytnych oraz badaniach konserwatorskich i archeologiczno – architektonicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Archiwum Państwowym, Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, Regionalnym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach. Mieszka w Kielcach.

Prace badawcze prowadził w znaczących obiektach zabytkowych m.in. w obrębie zamku w Chęcinach, przy murach obronnych zamku w Kielcach, w klasztorze Świętego Krzyża na Łyścu, na reliktach możnowładczych siedzib mieszkalno-obronnych w powiecie włoszczowskim, rynkach średniowiecznych i nowożytnych miast Sandomierszczyzny (Małogoszcz, Bodzentyn), w obrębie synagogi w Chmielniku. Prowadził też badania na terenie znaczących obiektów w regionie podkarpackim (zespół pałacowo-parkowy Stadnickich i Krasickich w Dubiecku), lubelskim (fortalicja i pałac Firlejów w Czemiernikach, klasztor powizytkowski w Lublinie), śląskim (zamek w Łutowcu, zamek w Olsztynie), dolnośląskim (dawny klasztor kanoników regularnych w Sobótce-Górce), a także prace sondażowe przy pałacu Aleksandra Fredry w Rudkach-Beńkowej Wiszni koło Lwowa. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem konferencji naukowych i popularnonaukowych, prowadzi działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży. Zajmuje się działalnością wystawienniczą, m.in. był autorem koncepcji, scenariusza, projektów plansz i oprawy plastycznej jak również uczestniczył w wykonaniu licznych wystaw prezentujących wyniki prowadzonych badań archeologiczno-architektonicznych. Dziedzictwo kulturowe regionu promuje również w prasie regionalnej, telewizji i radiu lokalnym. Jest autorem 11 książek oraz ponad 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Jest członkiem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Oddział Krakowski, Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. Uczestniczył w pracach projektu „Inwentaryzacja zespołu pałacowo-parkowego Fredrów w Beńkowej Wiszni na Ukrainie”, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju” (projekt prowadzony przez Stowarzyszenie Willa Decjusza i Instytut Historii Architektury Politechniki Krakowskiej). Jest także członkiem projektu „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX wieku: losy, znaczenie, inwentaryzacja”.

Odznaczony medalem „Niezłomni w Słowie” za działalność w poligrafii podziemnej „Solidarności” w okresie stanu wojennego w Polsce. Uwielbia teatr, film, muzykę rockową lat siedemdziesiątych oraz muzykę klasyczną (i wiele innych rzeczy).

Marek Świtoń – Skarbnik Fundacji, członek Zarządu

Rocznik 1975. Przedsiębiorca, ekonomista, inżynier finansowy, założyciel i współwłaściciel jednego z największych biur rachunkowych w województwie opolskim. Z zamiłowania historyk, podróżnik i badacz – amator historii Śląska a z wyboru specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, w tym z zakresu ich wyceny, wyceny ich marek, planów restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych, takich branż jak energetyka cieplna, gazownictwo, inwestycje developerskie i hotelowe. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego – Logistyka i Zarządzanie oraz Rachunkowość i Finanse. Zapalony rowerzysta górski, który łączy aktywnie tę pasję z pasją historyczną. Nie jest mu obca działalność społeczna – obok działalności w Fundacji „Dla Dziedzictwa” pracuje również dla Fundacji „Polskie Dziedzictwo Śląska” i pełni funkcję przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy m. Opole. Jest zasłużonym (brązowy i srebrny Krzyż Zasługi) honorowym dawcą krwi. Współpracuje z Zakonem Sióstr Franciszkanek z Dobrzenia Wielkiego. Jest również członkiem Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN oraz Przewodniczącym Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Największym osiągnięciem życiowym jest jego rodzina, wspomagająca go w realizacji tak wielu funkcji i zadań, realizująca z nim pasje sportowo-historyczne.

Współpracują z nami:

Ewelina Skut – grafik, fototechnik

Absolwentka Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu o profilu fototechnik. Obecnie studentka  Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach na kierunku grafika. Jest osobą ambitną, nie bojącą się nowych artystyczny wyzwań. Lubi eksperymentować z formą i kolorami, tworzy zarówno cyfrowo, jak i manualnie. Korzystając z umiejętności kreowania i przekształcania świata przez pryzmat własnej wyobraźni tworzy manualne portrety i kolaże. Nie obca jest jej również sztuka użytkowa. Jest twórczynią wielu plakatów, druków ulotnych i publikacji. W wolnych chwilach sięga po ołówek, węgiel czy pędzel nie ograniczając się do żadnej z dziedzin sztuk plastycznych. Ciągłe poszukiwanie, daje jej możliwość pracy nad indywidualnym wyrazem a zdolność kreacji nad budowaniem spójnego dorobku artystycznego.

Dagmara Kostrzewska – plecionkarka, architekt, ceramik form użytkowych

Rocznik 1978. Od urodzenia mieszka w Opolu. Z wykształcenia mgr inż. architekt – 2002 r. ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. W 2003-2004 ukończyła studia podyplomowe z zakresu Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, a w latach 2018-2019 projektowanie graficzne na ASP w Łodzi. Niespokojny twórczy duch o niezwykle zręcznych dłoniach i otwartym umyśle. Od zawsze interesowała się różnymi formami rzemiosła, sposobem wytwarzania i przetwarzania surowców w celu otrzymania form użytkowych. Początkowo pokochała koronkę, którą nauczyła ją mama. Jednak bardziej fascynowała ją praca i umiejętność posługiwania się  narzędziami i obróbką drewna. Swoich sił próbowała w snycerstwie i rzeźbie drewnianej oraz sztukatorstwie. W 2014 r. podczas warsztatów nauczyła się sztuki wyplatania z wikliny, co szybko stało się jej pasją połączoną z ciągłym poszukiwaniem i zgłębianiem tajników tego wspaniałego rzemiosła. W latach 2014-2016 studiowała na Uniwersytecie Ludowym Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej. Edukację zakończyła w 2016 r. dyplomem czeladniczym Wikliniarz – Plecionkarz i Ceramik form użytkowych. Od tego czasu bardzo intensywnie udziela się jako plecionkarka na licznych warsztatach i pokazach w woj. opolskim i w kraju. Wyplatanie towarzyszy jej na co dzień i praktykuje je w każdej wolnej chwili. Wyplata kosze z wikliny okorowanej, jak również misy i nieregularne formy ozdobne i ogrodowe z materiału świeżego, tj. różne odmiany wierzby, pnącza tylu winobluszcz, winorośl, leszczyna i dereń, a także miniatury z barwnika, sitowia i słomy.

Dagmara Kostrzewska prowadzi również zajęcia edukacyjne i uczy innych – zarówno dzieci, jak i osoby starsze. Uwielbia zajęcia z osobami o szczególnych potrzebach. Jest niezwykle otwarta, empatyczna i czerpie radość z przekazu międzypokoleniowego.

Jacek Kojarcheolog

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od wielu lat pracuje w służbach konserwatorskich, aktualnie w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Katowicach – Delegatura w Częstochowie. Autor około 40 artykułów poświęconych m.in. zagadnieniom konserwatorskim. Jest członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oraz Zarządu Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. Jest fanem wszystkiego co piękne, m.in. muzyki rockowej, z zespołem Led Zeppelin na czele.

Arkadiusz Karbowiak – pasjonat historii XX w.

chodząca encyklopedia wiedzy o Żołnierzach Wyklętych i najnowszej historii powszechnej. Autor ponad 100 artykułów popularyzujących historię powszechną. Pomysłodawca ogólnopolskiego święta Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca oraz Opolskiego Testu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. Były Wiceprezydent Opola. Z wykształcenia politolog. Nie ma czasu na napisanie rozprawy doktorskiej.

Tomasz Strzałkowski

doktor prawa, wykładowca i samorządowiec. W 2013 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Systemy wyborcze w polskim prawie konstytucyjnym” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Krystiana Complaka na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. Wykładowca na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zagorzały kibic piłki nożnej. Dobry człowiek. Zawsze służy pomocą.

Michał Konieczny

Rocznik 1986. Pochodzi z Jankowic koło Rybnika. W 2005 r. ukończył IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Rybniku. W 2010 r. uzyskał tytuł magistra historii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na podstawie rozprawy: Działalność polityczna i kościelna Mikołaja Lasockiego. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Jerzy Sperka. Lokalny działacz społeczny i opiekun zabytków. Dzięki jego staraniom m.in odkryto polichromię z połowy XIX w. w drewnianym kościele p.w. Bożego Ciała w Jankowicach, odrestaurowano Kolumnę Najświętszej Maryi Panny Królowej Nieba z 1871 r. czy odnowiono Pomnik na Mogile Powstańców Śląskich na cmentarzu parafialnym. Dba o lokalne zwyczaje i tradycje m.in. poprzez budowę wraz z ojcem Józefem Konieczny w kościele p.w. Bożego Ciała, tradycyjnej stajenki na Bożego Narodzenie (z wykorzystaniem ponad 100-letnich figur) oraz przygotowanie tradycyjnej aranżacji wnętrza kościoła na Triduum Paschalne. Angażuje się w uświadomienie lokalnej społeczności w zakresie dziedzictwa kulturowego, sztuki i ochrony zabytków. Interesuje się historią Kościoła, drewnianym budownictwem sakralnym oraz tematyką związaną z konserwacją i rekonstrukcją zabytków.

Sławomir Mielnik fotograf i filmowiec

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku Fotografia oraz Fotografię na Wydziale Operatorskim w Szkole Filmowej w Łodzi. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Na co dzień pracuje jako fotoreporter. W latach 1999-2003 dla Gazety Wyborczej w Opolu, obecnie dla Nowej Trybuny Opolskiej. Jest współzałożycielem Fundacji 2.8 oraz współorganizatorem Opolskiego Festiwalu Fotografii. Otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Opola w Dziedzinie Kultury. Jest laureatem kilkunastu nagród i wyróżnień m.in. International Photographer of the Year w Londynie,  International Photography Award w Los Angeles, Moscow International Foto Awards,  Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Otworkowej, Grand Press Photo, Drone Film Festival.

Paweł Uchorczak – fotograf i edukator w zakresie fotografii

miłośnik fotografii krajobrazowej, rodowity Opolanin. Fotografia jest dla niego oderwaniem się od codzienności. Wychodzi z założenia, że chwile w życiu są zbyt ulotne, dlatego też fotografuje by zatrzymać je na dłużej. Przepiękne barwy, bajkowe krajobrazy pozwalają się nam przenieść do świata marzeń, który tak naprawdę jest w zasięgu naszych oczu, tylko trzeba nauczyć się na otaczający nas świat patrzeć. Warsztaty fotograficzne prowadzi od 4 lat i przez ten okres zorganizował ich ponad 50. Posiada duże doświadczenie w przekazywaniu wiedzy fotograficznej. Warsztaty cechują się odpowiednim doborem oryginalnych miejsc do fotografowania plus fachowym doradztwem podczas ich trwania.

Łukasz Żmuda

Dyrektor Oddziału Opolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (od 2016 r.). Ekspert w tematyce niepełnosprawności. Ekspert w zakresie Dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Współautor Modelu Kompleksowej Rehabilitacji  i modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy. Posiada wiedzę z zakresu zarządzanie projektami dla osób z niepełnosprawnością, przygotowania i realizacji projektów w obszaru wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z:

  • dostępności
  • aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  • programów wspierających osoby z niepełnosprawnością
  • tworzenia, zarządzania i sprawozdawczości projektów.
Radosław Solski

– archeolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania i nadzory archeologiczne na terenie Górnego Śląska. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach z zakresu geoinformatyki – Systemy informacji przestrzennej INSPIRE i SDI, jest też studentem Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Specjalista od spraw komputerowych, zwiedził większą część świata, a specjalnie polubił Szkocję.

Marek Krajewski – projektant, grafik, artysta plastyk

Absolwent Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu na wydziale wzornictwa przemysłowego. Od wielu lat współpracuję z CMJW, MŚO, MWO i NID przy tworzeniu wystaw czasowych i stałych, wydawnictw itp. Współtworzył wystawę stałą w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Zajmuje się grafiką użytkową, projektowaniem znaków graficznych min. wygrana w konkursie na projekt logo miasta Opola 1996 r., który funkcjonuje do dzisiaj. Zajmuje się też projektowaniem form użytkowych m.in. w 2012 r. zdobył nagrodę w konkursie MUST HAVE organizowanym przez Łódź Design Festival za projekt stołu L3.

Katarzyna Hadamik

– absolwentka Politechniki Krakowskiej (informatyka – grafika komputerowa i multimedia) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (inżynieria środowiska oraz informatyka i ekonometria). Była stypendystką Universidad Politécnica de Madrid, najstarszej i największej uczelni technicznej w Hiszpanii. Uczestniczyła w międzynarodowych kursach: „Power Up Without Blowing Up” course on technology, Supélec, Paris; “Power Revolution” course on technology, Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Współautorka kilku wizualizacji obiektów zabytkowych. Biegle włada językiem angielskim i hiszpańskim. Uwielbia podróże, literaturę i kino, pasjonuje się ekologią i historią Żołnierzy Niezłomnych.

Beata Józefowiczkorektor, muzykolog

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła studia w Instytucie Muzykologii, studia podyplomowe Marketing i Zarządzanie w Wyższej Szkole  Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego i studia podyplomowe Zarządzanie projektami eventowymi w Wyższej Szkole Prawa i Administracji im. Łazarskiego. Przez kilkanaście lat pracowała w Polskim Radiu w Programie 2 zajmując się promocją oraz organizacją wydarzeń specjalnych (festiwale i konkursy muzyczne, wyjazdy zagraniczne zespołów PR), a następnie przez kilka lat pracowała w wydawnictwach warszawskich: PZWL, Rzeczpospolita SA, VEDA zajmując się marketingiem projektów z zakresu historii i sztuki oraz redakcją publikacji o tematyce muzycznej. Równolegle przez kilka lat, jako współpracownik, prowadziła stałą rubrykę Notes Kulturalny w miesięczniku Stolica oraz jako redaktor-moderator stałą rubrykę Wydarzenia na portalu internetowym Kontynent Warszawa. 

W 2014 r. zrealizowała z grantu MKiDN dla Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny jako koordynator projektu i redaktor merytoryczny projekt wydawniczy Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX wieku. Słownik biograficzny.
W następnych latach współpracowała z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Instytutem Muzyki i Tańca, Narodowym Centrum Kultury, a obecnie dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, przygotowuje do wydania jako redaktor, we współpracy z prof. Ireną Poniatowską, krytyczne opracowanie 3-tomowej biografii Fryderyka Chopina autorstwa Ferdynanda Hoesicka.
Tomasz J. Kostyła

– przedsiębiorca, poeta, fotograf i dziennikarz. Wokalista legendarnej grupy rockowej LEGION. Robi piękne, nastrojowe zdjęcia. Właściciel studia fotograficznego ARS. W wolnych chwilach porządkuje stare, zaniedbane cmentarze na Dolnym Śląsku. Patriota.

Elżbieta Hadamik

–  absolwentka Wydziału Filologii Uniwersytetu Wrocławskiego, o specjalnościach: filologia niderlandzka i filologia hiszpańska. Wiedzę językową oraz kulturoznawczą zdobywała zarówno na Uniwersytecie Wrocławskim, jak też w Universität Wien (w ramach rocznego uczestnictwa w programie wymiany akademickiej Ceepus) oraz podczas półrocznego pobytu na Universidad Autonoma de Madrid (w ramach wymiany Erasmus). Uczestniczyła w kilku kursach o tematyce lingwistycznej i tłumaczeniowej, m.in. w Holandii, w Belgradzie oraz kursie dotyczącym teorii przekładu, Interdyscyplinarnej Akademii Letniej na Uniwersytecie w Rostocku (Niemcy). Biegle włada językami: niderlandzkim, hiszpańskim, angielskim i niemieckim. Kocha dziedzictwo, kino, teatr, operę, muzykę klasyczną i rockową oraz literaturę współczesną.