Zespół Fundacji

Tomasz Kwiatek – Prezes Fundacji

t.kwiatekPrzedsiębiorca, absolwent Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu i administracji na Uniwersytecie Opolskim. Społecznik i działacz samorządowy. W latach 2002 – 2010 Radny Miasta Opola. Autor m.in. uchwały powołującej Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, inicjator powołania Młodzieżowej Rady Miasta Opola oraz pomysłodawca uchwał wspierających przedsiębiorców. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, założyciel „Niezależnej Gazety Obywatelskiej w Opolu” i autor wielu artykułów prasowych. W 2014 r. otrzymał prestiżową nagrodę roczną Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za najlepszy artykuł z ochrony środowiska.  W 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda, na wniosek Wojewody Opolskiego, odznaczył  Tomasza Kwiatka Brązowym Krzyżem Zasługi za propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.

dr Czesław Hadamik – Wiceprezes Fundacji

c.hadamikDoktor nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w archeologii, zwłaszcza średniowiecza i czasów nowożytnych oraz badaniach konserwatorskich i archeologiczno – architektonicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Archiwum Państwowym, Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, Regionalnym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach. Mieszka w Kielcach.

Prace badawcze prowadził w znaczących obiektach zabytkowych m.in. w obrębie zamku w Chęcinach, przy murach obronnych zamku w Kielcach, w klasztorze Świętego Krzyża na Łyścu, na reliktach możnowładczych siedzib mieszkalno-obronnych w powiecie włoszczowskim, rynkach średniowiecznych i nowożytnych miast Sandomierszczyzny (Małogoszcz, Bodzentyn), w obrębie synagogi w Chmielniku. Prowadził też badania na terenie znaczących obiektów w regionie podkarpackim (zespół pałacowo-parkowy Stadnickich i Krasickich w Dubiecku), lubelskim (fortalicja i pałac Firlejów w Czemiernikach, klasztor powizytkowski w Lublinie), śląskim (zamek w Łutowcu, zamek w Olsztynie), dolnośląskim (dawny klasztor kanoników regularnych w Sobótce-Górce), a także prace sondażowe przy pałacu Aleksandra Fredry w Rudkach-Beńkowej Wiszni koło Lwowa. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem konferencji naukowych i popularnonaukowych, prowadzi działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży. Zajmuje się działalnością wystawienniczą, m.in. był autorem koncepcji, scenariusza, projektów plansz i oprawy plastycznej jak również uczestniczył w wykonaniu licznych wystaw prezentujących wyniki prowadzonych badań archeologiczno-architektonicznych. Dziedzictwo kulturowe regionu promuje również w prasie regionalnej, telewizji i radiu lokalnym. Jest autorem 11 książek oraz ponad 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Jest członkiem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Oddział Krakowski, Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. Uczestniczył w pracach projektu „Inwentaryzacja zespołu pałacowo-parkowego Fredrów w Beńkowej Wiszni na Ukrainie”, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju” (projekt prowadzony przez Stowarzyszenie Willa Decjusza i Instytut Historii Architektury Politechniki Krakowskiej). Jest także członkiem projektu „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX wieku: losy, znaczenie, inwentaryzacja”.

Odznaczony medalem „Niezłomni w Słowie” za działalność w poligrafii podziemnej „Solidarności” w okresie stanu wojennego w Polsce. Uwielbia teatr, film, muzykę rockową lat siedemdziesiątych oraz muzykę klasyczną (i wiele innych rzeczy).

Marek Świtoń – Skarbnik Fundacji, członek Zarządu
Rocznik 1975. Przedsiębiorca, ekonomista, inżynier finansowy, założyciel i współwłaściciel jednego z największych biur rachunkowych w województwie opolskim. Z zamiłowania historyk, podróżnik i badacz – amator historii Śląska a z wyboru specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, w tym z zakresu ich wyceny, wyceny ich marek, planów restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych, takich branż jak energetyka cieplna, gazownictwo, inwestycje developerskie i hotelowe. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego – Logistyka i Zarządzanie oraz Rachunkowość i Finanse. Zapalony rowerzysta górski, który łączy aktywnie tę pasję z pasją historyczną. Nie jest mu obca działalność społeczna – obok działalności w Fundacji „Dla Dziedzictwa” pracuje również dla Fundacji „Polskie Dziedzictwo Śląska” i pełni funkcję przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy m. Opole. Jest zasłużonym (brązowy i srebrny Krzyż Zasługi) honorowym dawcą krwi. Współpracuje z Zakonem Sióstr Franciszkanek z Dobrzenia Wielkiego. Jest również członkiem Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN oraz Przewodniczącym Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Największym osiągnięciem życiowym jest jego rodzina, wspomagająca go w realizacji tak wielu funkcji i zadań, realizująca z nim pasje sportowo-historyczne.

Współpracują z nami:

Ewelina Skut – grafik, fototechnik

Absolwentka Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu o profilu fototechnik. Obecnie studentka  Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach na kierunku grafika. W wolnych chwilach sięga po ołówek, węgiel czy pędzel nie ograniczając się do żadnej z dziedzin sztuk plastycznych. Ciągłe poszukiwanie, daje jej możliwość pracy nad indywidualnym wyrazem a zdolność kreacji nad budowaniem spójnego dorobku artystycznego.

Marek Krajewski – projektant, grafik, artysta plastyk

Absolwent Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu na wydziale wzornictwa przemysłowego. Od wielu lat współpracuję z CMJW, MŚO, MWO i NID przy tworzeniu wystaw czasowych i stałych, wydawnictw itp. Współtworzył wystawę stałą w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Zajmuje się grafiką użytkową, projektowaniem znaków graficznych min. wygrana w konkursie na projekt logo miasta Opola 1996 r., który funkcjonuje do dzisiaj. Zajmuje się też projektowaniem form użytkowych m.in. w 2012 r. zdobył nagrodę w konkursie MUST HAVE organizowanym przez Łódź Design Festival za projekt stołu L3.

Beata Józefowicz – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła studia w Instytucie Muzykologii, studia podyplomowe Marketing i Zarządzanie w Wyższej Szkole  Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego i studia podyplomowe Zarządzanie projektami eventowymi w Wyższej Szkole Prawa i Administracji im. Łazarskiego. Przez kilkanaście lat pracowała w Polskim Radiu w Programie 2 zajmując się promocją oraz organizacją wydarzeń specjalnych (festiwale i konkursy muzyczne, wyjazdy zagraniczne zespołów PR), a następnie przez kilka lat pracowała w wydawnictwach warszawskich: PZWL, Rzeczpospolita SA, VEDA zajmując się marketingiem projektów z zakresu historii i sztuki oraz redakcją publikacji o tematyce muzycznej. Równolegle przez kilka lat, jako współpracownik, prowadziła stałą rubrykę Notes Kulturalny w miesięczniku Stolica oraz jako redaktor-moderator stałą rubrykę Wydarzenia na portalu internetowym Kontynent Warszawa. 

W 2014 r. zrealizowała z grantu MKiDN dla Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny jako koordynator projektu i redaktor merytoryczny projekt wydawniczy Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX wieku. Słownik biograficzny.
W następnych latach współpracowała z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Instytutem Muzyki i Tańca, Narodowym Centrum Kultury, a obecnie dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, przygotowuje do wydania jako redaktor, we współpracy z prof. Ireną Poniatowską, krytyczne opracowanie 3-tomowej biografii Fryderyka Chopina autorstwa Ferdynanda Hoesicka.

Jacek Koj – archeolog, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od wielu lat pracuje w służbach konserwatorskich, aktualnie w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Katowicach – Delegatura w Częstochowie. Autor około 40 artykułów poświęconych m.in. zagadnieniom konserwatorskim. Jest członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oraz Zarządu Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. Jest fanem wszystkiego co piękne, m.in. muzyki rockowej, z zespołem Led Zeppelin na czele.

Karina Piechota – z wykształcenia geolog z zamiłowania społecznik. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. W Fundacji wymyśla i organizuje gry terenowe oraz akcje obywatelskie, sadzi drzewa i opiekuje się wolontariuszami. Pasjonuje się najnowszą historią Polski. Jest filarem organizowanego przez Fundację Opolskiego Testu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.

Arkadiusz Karbowiak – chodząca encyklopedia wiedzy o Żołnierzach Wyklętych i najnowszej historii powszechnej. Autor ponad 100 artykułów popularyzujących historię powszechną. Pomysłodawca ogólnopolskiego święta Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca oraz Opolskiego Testu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. Były Wiceprezydent Opola. Z wykształcenia politolog. Nie ma czasu na napisanie rozprawy doktorskiej.

Radosław Solski – archeolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania i nadzory archeologiczne na terenie Górnego Śląska. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach z zakresu geoinformatyki – Systemy informacji przestrzennej INSPIRE i SDI, jest też studentem Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Specjalista od spraw komputerowych, zwiedził większą część świata, a specjalnie polubił Szkocję.

Elżbieta Hadamik – córka szefa, absolwentka Wydziału Filologii Uniwersytetu Wrocławskiego, o specjalnościach: filologia niderlandzka i filologia hiszpańska. Wiedzę językową oraz kulturoznawczą zdobywała zarówno na Uniwersytecie Wrocławskim, jak też w Universität Wien (w ramach rocznego uczestnictwa w programie wymiany akademickiej Ceepus) oraz podczas półrocznego pobytu na Universidad Autonoma de Madrid (w ramach wymiany Erasmus). Uczestniczyła w kilku kursach o tematyce lingwistycznej i tłumaczeniowej, m.in. w Holandii, w Belgradzie oraz kursie dotyczącym teorii przekładu, Interdyscyplinarnej Akademii Letniej na Uniwersytecie w Rostocku (Niemcy). Biegle włada językami: niderlandzkim, hiszpańskim, angielskim i niemieckim. Kocha dziedzictwo, kino, teatr, operę, muzykę klasyczną i rockową oraz literaturę współczesną.

Katarzyna Hadamik – córka szefa, absolwentka Politechniki Krakowskiej (informatyka – grafika komputerowa i multimedia) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (inżynieria środowiska oraz informatyka i ekonometria). Była stypendystką Universidad Politécnica de Madrid, najstarszej i największej uczelni technicznej w Hiszpanii. Uczestniczyła w międzynarodowych kursach: „Power Up Without Blowing Up” course on technology, Supélec, Paris; “Power Revolution” course on technology, Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Współautorka kilku wizualizacji obiektów zabytkowych. Biegle włada językiem angielskim i hiszpańskim. Uwielbia podróże, literaturę i kino, pasjonuje się ekologią i historią Żołnierzy Niezłomnych.

Tomasz J. Kostyła – przedsiębiorca, poeta, fotograf i dziennikarz. Wokalista legendarnej grupy rockowej LEGION. Robi piękne, nastrojowe zdjęcia. Właściciel studia fotograficznego ARS. W wolnych chwilach porządkuje stare, zaniedbane cmentarze na Dolnym Śląsku. Patriota.

Tomasz Strzałkowski – doktor prawa, wykładowca i samorządowiec. W 2013 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Systemy wyborcze w polskim prawie konstytucyjnym” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Krystiana Complaka na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. Wykładowca na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zagorzały kibic piłki nożnej. Dobry człowiek. Zawsze służy pomocą.

Sławomir Mielnik – fotograf. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku Fotografia oraz Fotografię na Wydziale Operatorskim w Szkole Filmowej w Łodzi. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Na co dzień pracuje jako fotoreporter. W latach 1999-2003 dla Gazety Wyborczej w Opolu, obecnie dla Nowej Trybuny Opolskiej. Jest współzałożycielem Fundacji 2.8 oraz współorganizatorem Opolskiego Festiwalu Fotografii. Otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Opola w Dziedzinie Kultury. Jest laureatem kilkunastu nagród i wyróżnień m.in. International Photographer of the Year w Londynie,  International Photography Award w Los Angeles, Moscow International Foto Awards,  Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Otworkowej, Grand Press Photo, Drone Film Festival.

Paweł Uchorczak – miłośnik fotografii krajobrazowej, rodowity Opolanin. Fotografia jest dla niego oderwaniem się od codzienności. Wychodzi z założenia, że chwile w życiu są zbyt ulotne, dlatego też fotografuje by zatrzymać je na dłużej. Przepiękne barwy, bajkowe krajobrazy pozwalają się nam przenieść do świata marzeń, który tak naprawdę jest w zasięgu naszych oczu, tylko trzeba nauczyć się na otaczający nas świat patrzeć.