Współpraca z Kurierem WNET

Kurier WNET  – Gazeta Niecodzienna” to największa w Polsce gazeta niecodzienna. Niecodziennik WNET wychodzi teraz raz w miesiącu. Ma trzy wydania: „Kurier WNET” (ogólnopolski), „Śląski Kurier WNET”, którego redaktor naczelną jest Jadwiga Chmielowska, i „Wielkopolski Kurier WNET”, na czele którego stoi Jolanta Hajdasz. Redaktorem naczelnym całości jest Krzysztof Skowroński. Sekretarzem redakcji jest Magdalena Słoniowska, a rolę naczelnego grafika, który zajmuje się składem gazety pełni Wojciech Sobolewski. Fundacja „Dla Dziedzictwa” współpracuje ze śląską redakcją „Kuriera WNET”.

„Kurier WNET” jest gazetą nietypową, ideową, której najważniejszą cechą jest otwartość.

Numer 83 – maj 2021

Strona 1

Waleria Nabzdyk (1901-1999) – sanitariuszka powstańcza

 

Strona 10

Gotyk na dotyk – kościół w Czeskiej Wsi


Numer 82 – kwiecień 2021

Strona 4

„Mieszkańcy Michałowa proszą o pomoc”

Zbiórka na remont zabytkowego kościoła. Mieszkańcy Michałowa proszą o pomoc!/ „Śląski Kurier WNET” 82/2021


Numer 81 – marzec 2021

Strona 11

„Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Małujowicach siódmym Pomnikiem Historii w województwie opolskim?
https://wnet.fm/kurier/oryginalny-sredniowieczny-kosciol-bedzie-pomnikiem-historii-fundacja-dla-dziedzictwa-slaski-kurier-wnet-81-2021/


Numer 77 – listopad 2020

Strona 4

„Obóz badawczy w Michałowie”
https://wnet.fm/kurier/badania-architektoniczne-zabytkowego-unikatowego-ponad-700-letniego-kosciola-w-michalowie-na-opolszczyznie/


Numer 76 październik 2020

Strona 4

„Osadnictwo celtyckie na Górnym Śląsku” publikacja NID

Strona 8

„Pieśni z Powstań Śląskich”