Współpraca z Kurierem WNET

Kurier WNET  – Gazeta Niecodzienna” to największa w Polsce gazeta niecodzienna. Niecodziennik WNET wychodzi teraz raz w miesiącu. Ma trzy wydania: „Kurier WNET” (ogólnopolski), „Śląski Kurier WNET”, którego redaktor naczelną jest Jadwiga Chmielowska, i „Wielkopolski Kurier WNET”, na czele którego stoi Jolanta Hajdasz. Redaktorem naczelnym całości jest Krzysztof Skowroński. Sekretarzem redakcji jest Magdalena Słoniowska, a rolę naczelnego grafika, który zajmuje się składem gazety pełni Wojciech Sobolewski. Fundacja „Dla Dziedzictwa” współpracuje ze śląską redakcją „Kuriera WNET”.

„Kurier WNET” jest gazetą nietypową, ideową, której najważniejszą cechą jest otwartość.

Numer 87 – wrzesień 2021

STRONA 4

Ocal mogiły pradziada od zapomnienia. Cmentarz w Żytomierzu

STRONA 20

Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Obórkach

Numer 86 – sierpień 2021

STRONA 1 i 9

Kościół odpustowy pw. św. Anny w Oleśnie – Pomnik Historii

Róża zaklęta w drewnie – kościół-Pomnik Historii w Oleśnie / Fundacja „Dla Dziedzictwa”, „Śląski Kurier WNET” nr 86/2021

STRONA 12

Archeologia na żywo

STRONA 12

Maria Kujawska (1893-1948) – śląska „Dr Quinn”

Numer 85 – lipiec 2021

Strona 2

Maria Cunitz (1610-1664) – Śląska Pallas, wybitna astronomka

 

 

 

 

 

Kopernik w spódnicy – Maria Cunitz (1610–1664) / Fundacja „Dla Dziedzictwa”, „Śląski Kurier WNET” nr 85/2021

STRONA 12

Zamek Piastów Śląskich w Brzegu

Numer 84 – czerwiec 2021

Strona 9

Unikalna płyta na stulecie III Powstania Śląskiego

Strona 11

Kobiecość uwieczniona w kamieniu. Anna księżna opolska (ok. 1348-1378)

Strona 12

Wulkan energii, tytan pracy, filar „Gazety Opolskiej”. Franciszka Koraszewska z Czoków (1868-1947).

Polska działaczka na Śląsku Opolskim, Franciszka Koraszewska / Fundacja „Dla Dziedzictwa”, „Śląski Kurier WNET” 84/2021

Numer 83 – maj 2021

Strona 1/2

Sanitariuszka powstańcza. Waleria Nabzdyk z d. Augustyn (1901-1999)

Strona 10

Gotyk na dotyk – kościół w Czeskiej Wsi


Numer 82 – kwiecień 2021

Strona 4

„Mieszkańcy Michałowa proszą o pomoc”

Zbiórka na remont zabytkowego kościoła. Mieszkańcy Michałowa proszą o pomoc!/ „Śląski Kurier WNET” 82/2021


Numer 81 – marzec 2021

Strona 11

„Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Małujowicach siódmym Pomnikiem Historii w województwie opolskim?
https://wnet.fm/kurier/oryginalny-sredniowieczny-kosciol-bedzie-pomnikiem-historii-fundacja-dla-dziedzictwa-slaski-kurier-wnet-81-2021/


Numer 77 – listopad 2020

Strona 4

„Obóz badawczy w Michałowie”
https://wnet.fm/kurier/badania-architektoniczne-zabytkowego-unikatowego-ponad-700-letniego-kosciola-w-michalowie-na-opolszczyznie/


Numer 76 październik 2020

Strona 4

„Osadnictwo celtyckie na Górnym Śląsku” publikacja NID

Strona 8

„Pieśni z Powstań Śląskich”