Mariusz Patelski: polsko-niemieckie zmagania o „Środkowy Śląsk” – sprawa przyłączenia powiatu namysłowskiego i sycowskiego do Polski (1919-1922)*

W ciągu XIX w. znaczna część Dolnego Śląska uległa stopniowej germanizacji. Jedynie wschodnie ziemie tego regionu, aż do początków XX w., zachowały polski charakter i, wedle niemieckich spisów ludności, dominował tu język polski. Do takich terenów zaliczano powiat sycowski i namysłowski oraz częściowo brzeski. W powiecie sycowskim, wedle spisu z 1905 r., mieszkało 46 960 osób, z tego język polski deklarowało 20 150, co stanowiło około 43% całej populacji. W powiecie namysłowskim w tym czasie żyło 33 732 mieszkańców, z czego 9 271 osób (27,5 %) deklarowało język polski. Mimo znacznej liczby ludności, która posługiwała się na co dzień językiem polskim w gwarze dolnośląskiej, ruch polski na tym terenie rozwijał się bardzo wolno i, w przeciwieństwie do Górnego Śląska, nie stanowił znaczącej siły społeczno-politycznej. Czytaj więcej

Rajd rowerowy „Operacja Brzezinka”

Polecamy rajd rowerowy pt. „Operacja Brzezinka”. Brzezinka to miejscowość położona w sąsiedztwie Głuszyny, w gminie Namysłów. Trasa rajdu przebiegać będzie przez obszar czterech gmin, wchodzących w skład trzech powiatów, należących do trzech województw. Odwiedzimy m. in. Zbyczynę, Trębaczów i Dalborowice. Czytaj więcej

1 procent podatku na Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej, to dobra inwestycja!

Działają z pasją i  zaangażowaniem. Od 2015 r. biorą udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa. Podczas organizowanych w ich ramach wydarzeń (rajdy rowerowe, spacery miejskie, wykłady, wystawy) przybliżają mieszkańcom Ziemi Namysłowskiej oraz turystom namysłowskie zabytki, sylwetki wybitnych mieszkańców, a także miejsca, których już nie ma. Ponadto, od 2019 r. realizują cykl spotkań z mieszkańcami pn. „Historie Małych Ojczyzn”, podczas którego za pomocą przygotowywanych prezentacji multimedialnych przedstawiają ciekawostki na temat Namysłowa i okolicznych miejscowości: Woskowice Małe, Smogorzów, Ziemiełowice, Łączany, Pokój, Kamienna, Ligota Książęca. Wielokrotnie też podejmowali u służb konserwatorskich interwencje dotyczące stanu, w jakim znajdują się namysłowskie zabytki. Czytaj więcej