1 procent podatku na Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej, to dobra inwestycja!

Działają z pasją i  zaangażowaniem. Od 2015 r. biorą udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa. Podczas organizowanych w ich ramach wydarzeń (rajdy rowerowe, spacery miejskie, wykłady, wystawy) przybliżają mieszkańcom Ziemi Namysłowskiej oraz turystom namysłowskie zabytki, sylwetki wybitnych mieszkańców, a także miejsca, których już nie ma. Ponadto, od 2019 r. realizują cykl spotkań z mieszkańcami pn. „Historie Małych Ojczyzn”, podczas którego za pomocą przygotowywanych prezentacji multimedialnych przedstawiają ciekawostki na temat Namysłowa i okolicznych miejscowości: Woskowice Małe, Smogorzów, Ziemiełowice, Łączany, Pokój, Kamienna, Ligota Książęca. Wielokrotnie też podejmowali u służb konserwatorskich interwencje dotyczące stanu, w jakim znajdują się namysłowskie zabytki.

Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej jest powstałą w 2014 r. organizacją pozarządową, zrzeszającą osoby chcące działać na rzecz rozwoju turystyki, integracji mieszkańców oraz promocji naszej „Małej Ojczyzny”. Nasze stowarzyszenie zajmuje się m. in. organizacją wykładów o tematyce historycznej, spacerów miejskich i rajdów rowerowych. zajmuje się m. in. organizacją wykładów o tematyce historycznej, spacerów miejskich i rajdów rowerowych. Obecnie w skład TPNiZN wchodzi 46 członków. Nie jest to zamknięta lista – organizacja zachęca do wstępowania w swoje szeregi, oraz wspierania działań Towarzystwa m. in. poprzez przekazanie 1% podatku – taka opcja istnieje dzięki współpracy z zaprzyjaźnioną Fundacją FaniMani.

Kołem zamachowym i kaskadą trafionych pomysłów na promocję Ziemi Namysłowskiej jest pan Mateusz Magda, prezes Towarzystwa Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej od początku istnienia organizacji. Mateusz Mirosław Magda to historyk, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, który tuż po ukończeniu studiów (2014 r.) podjął się zadania powołania do życia nowego namysłowskiego stowarzyszenia regionalnego. Obecnie związany jest zawodowo z Muzeum Miejskim Wrocławia – jest odpowiedzialny za funkcjonowanie Muzeum Sztuki Medalierskiej. Wcześniej był pracownikiem Namysłowskiego Ośrodka Kultury, zajmujący się m. in. polityką medialną instytucji i bieżącym zwiększaniem potencjału turystycznego obiektów zabytkowych.

Gasthaus zur Krone (Domaszowice) – https://youtu.be/j981JDekt78
Tajemnicza Briegerstrasse #1 – https://youtu.be/2gP9jDFQNEo
Tajemnicza Briegerstrasse #2 – https://youtu.be/u7b_q_EpjYM
Tajemnicza Briegerstrasse #3 – https://youtu.be/mgjRlMc7O60
Goście, goście. Królewskie wizyty w dawnym Namysłowie (EDD 2020) – https://youtu.be/HsfLZk3lHZ0
Historie Małych Ojczyzn – Łączany – https://youtu.be/7-S6RnHxNug