Góra Birów w Podzamczu koło Ogrodzieńca

Pojedynczy ostaniec wapienny zwany Górą Birów usytuowany jest ok. 1500 m na północ od ruin Zamku Ogrodzieniec w Podzamczu ponad otaczającą ją Doliną Krztyni. Stanowi ona pomost pomiędzy Pasmem Skał Smoleńsko-Niegowonickich, a Skałami Podlesickimi. Należy także do jednych z najwyższych ostańców w tym obszarze (460 m n.p.m.). Czytaj więcej

Kościół romański w Gieble

Giebło to miejscowość o średniowiecznej metryce malowniczo położona na terenie Jurajskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Pierwsze informacje o wsi i parafii pochodzą ze spisów świętopietrza i dziesięciny papieskiej z 1325 r. Wiadomo, że w XIV w. właścicielami Giebła (Kebel) był ród herbu Pobóg, Czytaj więcej