Góra Birów w Podzamczu koło Ogrodzieńca

Pojedynczy ostaniec wapienny zwany Górą Birów usytuowany jest ok. 1500 m na północ od ruin Zamku Ogrodzieniec w Podzamczu ponad otaczającą ją Doliną Krztyni. Stanowi ona pomost pomiędzy Pasmem Skał Smoleńsko-Niegowonickich, a Skałami Podlesickimi. Należy także do jednych z najwyższych ostańców w tym obszarze (460 m n.p.m.). Czytaj więcej