Dąb szypułkowy w Prudniku – List z 1915 r. znaleziony w dziupli

W granicach Lasu Prudnickiego (nazwa części Gór Opawskich pochodząca od lasu porastającego w tej części gór, który w przeszłości był własnością Prudnika), przy drodze na tzw. stary klasztorek, u zbocza Kaplicznej Góry rosną dwa sędziwe dęby szypułkowe i lipa drobnolistna. Są to tzw. święte drzewa. Podobno obrazek maryjny wisiał na starym dębie już przed atu laty. Drzewo to zwracało uwagę niezwykłymi konarami i dlatego podczas I wojny światowej zostało wybrane do spełnienia niecodziennej misji. Odkryto ją w 1994 r., kiedy to drzewo poddano pracom konserwatorskim.

Wówczas to znany arborysta, chirurg drzew pan Andrzej Skupa wyjął z zamurowanej wcześniej dziupli drzewa butelkę, a w niej list z 22 kwietnia 1915 r., w którym czytamy:

„W roku wojny 1915, podczas gdy szaleje bitwa karpacka, przez nielicznych pozostałych w domu, miłujących przyrodę obywateli podjęta została pod kierownictwem burmistrza Langego (…) decyzja, aby zlecić wymurowanie tego prastarego dębu, co też zostało wykonane (…) Należy jeszcze zaznaczyć, że w obecnym ciężkim czasie wojny wprowadzono przydziały chleba, a według rozważnych postanowień przypada na jedną osobę – bez względu na stan – tygodniowo 2,0 kg chleba lub 1,4 kg mąki. Wydano także zakaz sprzedaży wódki, aby niepotrzebnie nie marnować środków spożywczych i mamy nadzieję udaremnić plany naszych wrogów wygłodzenia nas. Powyższe niechaj będzie niniejszym podane do wiadomości naszych potomków. Prudnik, Górny Śląsk, dnia 22 IV 1915 r. Florian Scholz Lepiarczyk”.

Metryczka:

Wiek – ok. 420

Wymiary – 562 cm w obwodzie i 21 m wysokości

Lokalizacja – Prudnik ul. Dąbrowskiego 23, Park Krajobrazowy „Góry Opawskie”, Ścieżka Przyrodniczo-Dydaktyczna „Las Prudnicki” przystanek nr 2, gmina Prudnik, powiat prudnicki, Nadleśnictwo Prudnik

Współrzędne GPS: N 50º30ʼ54:05.4ʺ; E 17º55ʼ94:69.2ʺ

Forma ochrony – pomnik przyrody od 1956 r. i 2005 r. (Rozporządzenie

Nr 0151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26.10.2005 r. pod poz. 110 i 111 (Dz.Urz.Woj.Op Nr 72 poz.2231).

Literatura:

J. Banik, Sławne drzewa województwa opolskiego, Opole 2015.

K. Borkowski, Polskie drzewa, Poznań 2014