Lipa w Stanowicach – najstarszy świadek dziejów miejscowości

Stanowice_lipa2Lipa drobnolistna w Stanowicach w powiecie rybnickim jest jednym z najczęściej fotografowanych drzew na historycznym Górnym Śląsku. Drzewo ma 490 cm w obwodzie i 18 m wysokości. Rośnie przy ul. Zwycięstwa – ruchliwej drodze z Orzesza do Rybnika. W połowie XIX w. obok lipy wzniesiono murowaną kapliczkę św. Jana Nepomucena. Odziomkowa część pnia lipy zrosła się z kapliczką W latach 1947 – 1949 nieopodal pomnikowej lipy wzniesiono kościół pw. św. Jacka. W 1958 r. malownicze drzewo uznano za pomnik przyrody i otoczono specjalną ochroną. Do początku lat 90. XX w. pień lipy pełnił rolę słupa ogłoszeniowego a na przypiętej do niego tabliczce informowano o godzinach mszy świętych w kościele. W 1995 r. drzewo poddano zabiegom pielęgnacyjnym zmniejszając masę korony i obniżając jego wysokość z 27 m do 18 m. Usunięto przy tym drzewko jarzębiny, które wyrosło w rozwidleniu najgrubszego konaru pomnikowej lipy ok. 5 m nad ziemią. Niestety jarzębina nie poddała się i w miejscu usuniętego pnia wyrosły nowe pędy odroślowe, który dały początek nowemu drzewku, które rośnie na zabytkowej lipie do dziś.
Warto dodać, że przy ul. Leśnej w przysiółku Podlesie rośnie dąb szypułkowy o obwodzie 375 cm i wysokości 18 m., drzewo to od 1998 r. jest pomnikiem przyrody.