Europoseł Kazimierz Ujazdowski pisze list otwarty do Marszałka Buły ws obcięcia dotacji na kulturę

UjazdowskiPoseł do Parlamentu Europejskiego, Kazimierz M. Ujazdowski skierował list otwarty do Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie sytuacji finansowej opolskich instytucji kultury. Zaapelował o rewizję planów budżetowych, które zagroziły dalszemu funkcjonowaniu Filharmonii Opolskiej oraz Muzeum Śląska Opolskiego.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rządach PiS określa cięcia finansowe dla opolskiej kultury jako rezygnację władz województwa opolskiego z odpowiedzialności za mecenat kulturalny i niebezpieczne porzucenie obowiązku kształtowania polityki kulturalnej przez władze samorządowe. W swoim liście pisze, że „miasta i regiony odnoszące sukces zrozumiały zależność między kulturą a rozwojem. Sukcesywne ograniczenie działalności placówek kulturalnych Opola jest więc działaniem krótkowzrocznym i pogłębiającym marginalizację województwa opolskiego”.

Kazimierz M. Ujazdowski jest posłem do Parlamentu Europejskiego wybranym z list PiS z województw: dolnośląskiego i opolskiego. W latach 2000-2001 oraz 2005-2007 był Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poniżej pełna treść listu.

Szanowny Panie Marszałku, z zaniepokojeniem przyjąłem doniesienia o ograniczeniu finansowania dla opolskich instytucji kultury w budżecie województwa opolskiego na rok 2015. Szczególne obawy budzi sytuacja Filharmonii Opolskiej oraz Muzeum Śląska Opolskiego, których dalsze funkcjonowanie stanęło pod znakiem zapytania.

Na przestrzeni ostatnich lat cięcia w budżetach dotacyjnych dla najważniejszych opolskich instytucji kultury są sukcesywnie pogłębiane. Obserwuję także niebezpieczną tendencję do zmuszania regionalnych muzeów, teatrów oraz bibliotek do szukania finansowania podstawowej działalności przez środki europejskie i zewnętrzne. Oznacza to rezygnację władz województwa opolskiego z odpowiedzialności za mecenat kulturalny i niebezpieczne porzucenie obowiązku kształtowania polityki kulturalnej zgodnie z wrażliwością regionalną i narodową.

Osłabiając aktywność opolskich instytucji kultury decyduje się Pan na obniżenie rangi Opola oraz zubożenie kulturowe regionu. Inwestowania w kulturę nie można traktować jako zła koniecznego. Zwiększa ono bowiem potencjał cywilizacyjny i atrakcyjność turystyczną województwa. Oferta kulturalna wpływa na decyzję o wyborze miejsca życia mieszkańców, jest również brana pod uwagę przy inwestycjach w sektorach nowoczesnej gospodarki. Miasta i regiony odnoszące sukces zrozumiały zależność między kulturą a rozwojem. Sukcesywne ograniczenie działalności placówek kulturalnych Opola jest więc działaniem krótkowzrocznym i pogłębiającym marginalizację województwa opolskiego.

Dlatego wyrażam pełną solidarność z głosem środowisk artystycznych i kulturalnych oraz apeluję do Pana Marszałka o rewizję planów budżetowych zakładających drastyczne ograniczenie finansowania opolskiej kultury.

z poważaniem,

 

Kazimierz Michał Ujazdowski Poseł do Parlamentu Europejskiego, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2005-2007