Lipy w Starościnie – opiekunki pałacu

Miododajne lipy, to wyjątkowe drzewa. Według dawnych wierzeń ludowych, lipa otoczona była najgłębszą czcią – wśród pogan odprawiane pod nią obrzędy miały zapewnić płodność, a chrześcijanie uważali to drzewo za mieszkanie Matki Boskiej (była to być może pozostałość po pogańskich wierzeniach, że w lipie mieszkają dusze zmarłych kobiet). Lipa, według tradycji, chroniła przed piorunami, dlatego też tak chętnie sadzono te drzewa w otoczeniu dworów, pałaców, kościołów i kapliczek. Były to tzw. lipy opiekuńcze. Czytaj więcej

Zespół pałacowo-parkowy w Starościnie

Starościn to wieś położona w gminie Świerczów, powiecie namysłowskim w woj. opolskim. Nazwa miejscowości pochodzi od nazwy osobowej starosta, ale uległa szybkiej germanizacji. Po raz pierwszy miejscowość wzmiankowana w dokumentach źródłowych w połowie XVI w. jako Stareczendorff. W 1362 r. posługiwano się zapisem Schoreyssyndorf, w 1367 r. – Scorassindorf, a w 1394 r. – Starastendorf. W dokumentach kościelnych z 1666/67 nazwę miejscowość zapisano jako in Sterzendorff. W 1743 r. nazwę tę zapisywano jako Stertzendorff, w 1795 r. – Starzendorf, 1845 r. – Sterzendorf, a w 1887 r. – Sterzendorf. W 1896 i w 1900 r. funkcjonowały nazwa polska (Szymiszów Mały) i niemiecka (Sterzendorf). W czasach germanizacji nazistowskiej używano nazwy Sterzendorf. Po zakończaniu II wojny światowej wprowadzono nazwę Starościn. Czytaj więcej