Joanna Kardasińska spiritus movens wszelkich działań związanych z zamkiem w Niemodlinie

Joanna Kardasińska. Rocznik 1976. Piękny operowy sopran. Kobieta w nieustannym ruchu, która śpiew i karierę sceniczną porzuciła na rzecz Zamku Książęcego w Niemodlinie, którego od 2016 r. jest administratorem i opiekunem. Od 2017 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu powstałej Fundacji na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313, której celem jest prowadzenie działalności skupiającej się przede wszystkim wokół potencjału historycznego,  edukacyjnego i turystycznego jaki posiada Zamek Książęcy w Niemodlinie.

Joanna Kardasińska jest spiritus movens wszystkich działań związanych z opieką nad tym wyjątkowym w regionie zabytkiem. Z wielkim zaangażowaniem zajmuje się rewitalizacją obiektu, jak i popularyzacją wiedzy na jego temat. W ramach pracy jako menager ds. obiektu działa w zespole Inwestora – Centrum SP. Z O.O. – dot. ochrony zabytku i zajmuje się prowadzeniem prac zmierzających do rewitalizacji Zamku Niemodlin. Obecnie na ukończeniu są prace dot. przebudowy dawnych budynków bramnych obiektu na punkt obsługi odwiedzjących  zabytek.

W  zakresie pracy fundacyjnej Joanna Kardasińska skupia się  na tematyce popularyzacji wiedzy o zabytku, a także opieki nad dziedzictwem – tym szeroko rozumianym i obejmującym wartości materiale, niematerialne, przyrodnicze i archeologiczne. W swojej działalności opracowała koncepcję popularyzacji zabytku poprzez łączenie działań edukacyjnych i turystycznych w oparciu o dziedzictwo kulturowe. Jest pomysłodawcą następujących wydarzeń i kampanii społecznej:

#MojZabytekMamToDbam to projekt dedykowany społeczności Niemodlina popularyzujący dziedzictwo kulturowe niemodlińskiego rynku. Ma na celu podniesienie świadomości społeczności lokalnej w zakresie wartości i fenomenu układu urbanistycznego Niemodlina, jego walorów architektonicznych, artystycznych i naukowych. W ramach kampanii organizowane są spotkania, warsztaty mające jest zachęcenie i zwiększenie zaangażowania przedsiębiorców niemodlińskiego rynku, działających w zabytkowej architekturze do podjęcia wspólnego działania na rzecz „oczyszczenia rynku” z agresywnych, nieatrakcyjnych w swej formie i przekazie reklam, które niszczą atrakcyjną, pierwotną formę zabytków. Współpraca różnych sektorów: ngo, przedsiębiorców i samorządu może przynieść rezultaty przy wspólnym działaniu – i taki jest cel założeń.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytku – Joanna Kardasinska jest organizatorem obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków na Zamku w Niemodlinie. Od 2017 r. w murach Zamku Niemodlin – w okolicach 18-22 kwietnia organizuje obchody tego wydarzenia. Podczas wydarzeń odbywają się prelekcje, warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej, koncert muzyki klasycznej. To wyjątkowe wydarzenie swoim patronatem objął Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Opolski Szlak Zamki i Pałace – to projekt autorstwa Joanny Kardasinskiej łączący obiekty zabudowy zamkowej, pałacowej, dworskiej na terenie Opolszczyzny, które są dostępne dla odwiedzających. Inicjatywa ma na celu wzajemną współpracę, wymian dobrych praktyk, budowanie relacji i sieciowanie sowich usług. W chwili obecnej w ramach projektu współpracuje ze sobą 19 obiektów.

Od 2016 r. Zamek w Niemodlinie jest organizatorem wydarzeń w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. W 2022 r. Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 otrzymała wyróżnienie Narodowego Instytutu Dziedzictwa – koordynatora narodowego tego święta zabytków w Polsce – za organizację wydarzeń w ramach EDD w województwie opolskim.

To jednak nie wszystko, bowiem Zamek w Niemodlinie łącząc elementy dziedzictwa materialnego i niematerialnego współtworzy ciekawe wydarzenia wojewódzkie takie jak:

Wojewódzkie Święto Karpia, Konkurs Kulinarny Czas na rybę – czyli ogólnopolska impreza promująca dziedzictwo kulinarne Opolszczyzny, które historycznie związane jest z historią produktu lokalnego, jakim jest karp niemodliński hodowany w podwojach Zamku Niemodlin od XIV wieku.

Zamkowy Ryneczek – to dedykowana przestrzeń do wymiany usług, doświadczeń, promocji lokalnych produktów i opolskiego dziedzictwa kulinarnego.

Opolski Etnofestiwal impreza regionalna stworzona wraz z dr Joanną Banik z opolskiego Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa, mająca na celu integrację depozytariuszy niematerialnego dziedzictwa kulturowego Śląska Opolskiego. Wydarzenie to powstało na kanwie Zamkowego Święta Ziół i Zamku Niemodlin – jako miejsca filmu J.J. Kolskiego JASMINUM i obchodzone jest zawsze w dniu 15 sierpnia, czyli w święto Matki Boskiej Zielnej.

Warto dodać, że Joanna Kardasińska bierze czynny udział w różnych grupach roboczych dotyczących pracy nad dokumentami strategicznymi województwa opolskiego w tym m.in. „Programu opieki nad zabytkami woj. opolskiego” i Strategia Województwa Opolskiego w zakresie kultury i dziedzictwa kulturowego do 2030 roku.

Kardasińska działa czynnie w Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w zakresie promocji obiektów zabytkowych jako miejsc turystycznych, prowadzi społecznie wycieczki krajoznawcze jako licencjonowany przewodnik. Z fascynacji tematyką opieki nad zabytkami poszerza swoją wiedzę biorąc udział w licznych szkoleniach, studiach podyplomowych, warsztatach podnoszących jej wiedzę i umiejętności w zakresie zarzadzania dziedzictwem i historii sztuki. W wolnych chwilach nadal śpiewa i podróżuje.

Fotografie: Paweł Uchorczak, FDD, Zamek Niemodlin

Polecamy:

http://niemodlinzamek.pl/

Zamek w Niemodlinie – jedno z najwybitniejszych dzieł śląskiego renesansu

https://radio.opole.pl/124,8688,joanna-kardasinska-o-wojewodzkiej-inauguracji-eu