9. edycja (O)polskiego Testu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych {zapisy}

Dużymi krokami zbliża się 9. edycja (O)polskiego Testu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. Rywalizacja odbędzie się jak zwykle w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz studenci i dorośli. Zgłoszenia można dokonywać poprzez formularzTest odbędzie się on-line w dniu 3 marca 2022 r. o godz. 16.00. Następnie, laureaci i uczestnicy zostaną zaproszeni do Opola na uroczyste wręczenie nagród 9  marca o godz. 16.00 nastąpi w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu.

Test będzie składał się z 30 pytań zamkniętych. Tegoroczna edycja będzie poświęcona:
– ppłk Antoniemu Olechnowiczowi ps. „Pohorecki” (10 pytań) – 75 lat temu, w ramach akcji „X”, rozbito struktury Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej,
– por. Stanisławowi Kopikowi ps. „Zemsta” (10 pytań) – aresztowany 75 lat temu,
– pozostałe 10 pytań będzie miało charakter ogólny.
Uczestnicy będą rywalizowali w trzech kategoriach:
– szkoły podstawowe (klasy VI-VIII),
– szkoły ponadpodstawowe,
– dorośli.
Pełny regulamin jak w poprzednich edycjach do pobrania wystarczy kliknąć.

Organizatorem konkursu jest Fundacja „Dla Dziedzictwa”.

Współorganizatorzy:
– Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Opolski
– Fundacja „Zawołać po imieniu”

Partnerzy główni:

– Urząd Miasta Opola
– PPO Przedsiębiorstwo Państwowe
– NBP Odział Opole
– Instytut Śląski w Opolu
– Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu im. Jana Pawła II

Partnerzy:
– Chorągiew Związku Harcerzy Rzeczypospolitej  Ziemi Opolskiej im. rtm. Witolda Pileckiego
– Stowarzyszenie Biało-Czerwone Opole
– Fundacja „Blisko Polski”
– Stowarzyszenie Jedna Odra
– Gospodarstwo Rybackie w Niemodlinie – Lasy Państwowe
– PFRON O/Opole
– Xtreme Fitness Gyms
– BCH Chwaliński

Patronat medialny:
NTO
TVP3 Opole
Radio Opole
NGOpole.pl

Grono współorganizatorów, partnerów i patronów może być rozbudowane.

Uwaga! Osoby niepełnoletnie powinny być zgłoszone przez rodzica lub opiekuna.

Tomasz Kwiatek
Organizator IX Testu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych
Polecamy: