Procesja z figurami świętych z okazji odpustu św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim

W Dobrzeniu Wielkim znajduje się kościół poświęcony św. Rochowi, do którego od wielu lat 16 sierpnia przybywają pątnicy, modląc się o dobre plony i zdrowy inwentarz, ponieważ święty jest nie tylko orędownikiem w czasie zarazy i chorób, ale także patronem bydła i pasterzy. Warto wyjaśnić, że dawnej uroczystości ku czci św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim obchodzono zawsze 16 sierpnia. Po II wojnie światowej święto to wraz z odpustem obchodzone jest zawsze w niedzielę po 16 sierpnia. W 2022 r. będzie to niedziela 21 sierpnia.

Jak co roku, w dniu odpustu do Dobrzenia Wielkiego przychodzą procesje wiernych z Popielowa, Sławic, Niewodnik, Łubnian i Chróścic. Uroczysta procesja poprzedzająca pierwsze uroczyste nieszpory ku czci św. Rocha wyrusza w sobotni wieczór z kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny i idzie ulicami miejscowości w kierunku kościoła pw. św. Rocha. Na czele pochodów pątników ministranci niosą krzyż. Za orkiestrą idzie młodzież niosąca na barkach platformy z figurami świętych: młodzi parafianie niosą figury św. Rocha, Matki Bożej, Jezusa Chrystusa i św. Józefa z dzieciątkiem, które następnie uroczyście wnoszone są na plac kościelny. W drewnianym kościele. pw. św. Rocha odbywają się uroczyste nieszpory. Dołącza do nich zwykle piesza pielgrzymka z Fałkowic – wierni pielgrzymują do Dobrzenia Wielkiego od 1613 r. i wyróżniają się zielonymi chustami. Wierni proszą św. Rocha o zachowanie od wszelkich chorób i zła.

Piotr Szafrański, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim twierdzi, że:

„ W dniu odpustu przed samą sumą dołącza  Popielów. Wierni pielgrzymowali z Popielowa do Dobrzenia Wielkiego już przed II wojną światową. Zbierali się pod kościołem parafialnym w Popielowie, wsiadali na furmanki i jechali do Dobrzenia Wielkiego wioząc z sobą figury maryjne. W pewnym momencie zaprzestano pielgrzymowania z figurami, jednakże w 2011 r. udało się przywrócić tę tradycję po 30 latach przerwy. Odnaleziono i odrestaurowano figury, z których jedna prawdopodobnie pochodzi z okresu poświęcenia kościoła w Popielowie tj. 1890 r.”.

Uroczystością odpustowym ku czci św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim towarzyszą koncerty orkiestr dętych, regionalne i odświętne stroje, poczty sztandarowe, kolorowe stragany, które oferują regionalne przysmaki, np. makrony, oblaty, szkloki. Wszystko to  tworzy podniosłą i wyjątkową atmosferę. Dlatego też dyrektor Piotr Szafrański zamierza podjąć starania o wpisanie tej tradycji na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego prowadzonej przez MKiDN i Narodowy Instytut Dziedzictwa.

„Jestem już w kontakcie z Oddziałem Terenowym NID w Opolu. Liczę na ich pomoc w kwestiach merytorycznych i mam nadzieję, że do końca roku powstanie wniosek o wpis tego elementu dziedzictwa niematerialnego na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego”.

Fot. Piotr Szafrański

Literatura:

https://opole.gosc.pl/doc/6464697.Swiety-Rochu-patronie-nasz

http://www.parafia-falkowice.pl/piesza-pielgrzymka-do-sw-rocha-dobrzen-wielki-17810

Wiara, tradycja, historia. Odpust św Rocha w Dobrzeniu Wielkim – korespondencje prasowe z 1881 i 1900 r.