Grzegorz Płonka – utalentowany muzyk i wielbiciel historii Śląska

Jest znanym i cenionym muzykiem, wokalistą, muzykologiem, publicystą, społecznikiem i popularyzatorem śląskiej kultury. Jest duchowym spadkobiercą spuścizny profesora Adolfa Dygacza i próbuje – przy użyciu różnych form muzycznych – rozbudzić w młodym pokoleniu miłość do muzyki śląskiej. Znany jest z nowoczesnych i odważnych aranżacji i interpretacji tradycyjnych śląskich pieśni. Od kilku lat współpracuje z Fundacją „Dla Dziedzictwa” m.in. krzewiąc śląską muzykę ludową.

Grzegorz Płonka to absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W swym dorobku artystycznym posiada m.in 6 płyt CD z autorskimi opracowaniami śląskiej muzyki tradycyjnej. Współpracował m.in. z Michałem Urbaniakiem, Józefem Skrzekiem, Józefem Brodą, Marcinem Pospieszalskim. Jest autorem kilku książek, wielu publikacji prasowych i scenariuszy dużych plenerowych imprez, m.in. widowiska powstańczego „Zaczęło się w Mysłowicach” (2019 r.). Brał udział w kilku filmach dokumentalnych, dotyczących historii i kultury Śląska. Współprowadzi muzyczną audycję w Polskim Radio Katowice pt. „Fto śpiywo, furgo w niybo. Grzegorza Płonki śląskie śpiewanie”. W 2020 r. był koordynatorem projektu digitalizacji zbiorów prof. Adolfa Dygacza w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

Grzegorz Płonka jest osobą wrażliwą. Prowadził samopomocową grupę wsparcia dla osób opiekujących się ludźmi starszymi, niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi oraz Klub Młodego Odkrywcy w Katowicach-Ligocie. Współpracuje też ze Szkołą Podstawową nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Katowicach i w ramach projektu realizowanego z Fundacją „Dla Dziedzictwa” prowadził (2020 r.) dla uczniów warsztaty muzyczne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. W podziękowaniu za okazane serce otrzymał tytuł „Przyjaciela szkoły”.

Za swą działalność popularyzującą śląską kulturę został uhonorowany między innymi: wyróżnieniem Narodowego Instytutu Dziedzictwa za zaangażowanie w organizację 23. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa pt: „Utracone dziedzictwo” (2015), tytułem „Ślązaka Roku” (2017), Nagrodą Marszałka Województwa Śląskiego (2018), Nagrodą im. Karola Miarki w województwie śląskim za rok 2020 (przyznawaną przez Zarząd Województwa Śląskiego), a także w 2021 r. nagrodą Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury.