Apel o pomoc. 400-letnie księgi Cerkwi Staroobrzędowców zagrożone!

Cerkiew Staroobrzędowców w Gabowych Grądach (powiat augustowski, woj. podlaskie), prosi o pomoc! Szkodniki zaatakowały 400-letnie księgi, a parafia zorganizowała zbiórkę publiczną, aby uratować te cenne zabytki. Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców wyodrębniła się ze Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego i praktykuje swoją wiarę i odprawia nabożeństwa w nowo zbudowanej Cerkwi w Gabowych Grądach. Poniżej apel o pomoc o. Mariusza Jefimowa oraz Rady Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców w Gabowych Grądach.

Zwracamy z ogromną prośbą o pomoc w tym szczytnym dziele ochrony dziedzictwa kulturowego, jaki są stare księgi naszej Cerkwi. Nasza Cerkiew nie zbiera datków na tacę, nie pobiera opłat za śluby, pogrzeby i inne sakramenty. Nasz ksiądz pracuje w małej prywatnej firmie i przekazuje znaczną część swojej pensji na świątynię. Tak jest i zawsze było w naszych świątyniach. Jesteśmy niewielką parafią, która utrzymuje się głównie ze składek parafian oraz składanych ofiar przez ludzi dobrej woli. Dzięki zaangażowaniu parafian oraz wszystkich ludzi dobrej woli, którym los naszej świątyni nie jest obcy, jak też pomocy firm udało nam się zrealizować bardzo duże inwestycje, do których należą m.in. budowa świątyni, budowa ogrodzenia, budowa drogi dojazdowej, instalacja odgromowa.

W ostatnim czasie w naszej Cerkwi pojawiły się szkodniki, które uszkodziły nam stare księgi, mające ponad 400 lat, wydrążając w nich kanaliki i zjadając okładki oraz papier. Aby zapobiec zniszczeniu ksiąg jesteśmy zmuszeni do ich zabezpieczenia i wytępienia szkodników. Obecnie księgi te (około 7 sztuk) zostały wyizolowane. Niestety koszt pozbycia się szkodników jest bardzo wysoki i musi on być przeprowadzony przez wykwalifikowanych specjalistów z uprawnieniami, którzy z należytą starannością będą podchodzić do starych ksiąg. Koszty pozbycia się szkodników są bardzo wysokie ze względu na specjalistyczne podejście do ksiąg i używanie odpowiednich metod pozbycia się szkodników  i wahają się w granicach ok. 8 000 zł za zabezpieczenie całego księgozbioru naszej świątyni (ok. 100 pozycji starych ksiąg i 50 nowych pozycji) , które są uszkadzane przez szkodniki.

Własnymi siłami udało nam się zebrać już kwotę 5 000 zł, niestety brakuje nam jeszcze 3 000 zł. W dobie pandemii zebranie tej kwoty jest dla nas niemożliwe. Głęboko wierzymy, że z Bożą pomocą uda nam się zabezpieczyć święte księgi, które są dla nas bardzo ważne.  Dlatego też zwracamy się do Państwa z wielką prośbą o wsparcie. Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto bankowe naszej parafii:

 

STAROPRAWOSŁAWNA CERKIEW STAROOBRZĘDOWCÓW

Gabowe Grądy 7A; 16-300 Augustów

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

PL 88 2030 0045 1110 0000 0317 5950

 

a także poprzez płatności dotpay (karta bankowa, przelew bankowy):

http://staroprawoslawie.pl/kontakt.html

 

Za wszelkie dotychczasowe wpłaty darczyńcom serdeczne „Bóg zapłać”!

Z szacunkiem i chrześcijańską miłością

 

Mariusz Jefimow oraz Rada Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców