Partnerstwo dla dziedzictwa. W Ujeździe podsumowano projekt badawczy

W piątek, 24 listopada 2023 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Działalności Kulturalnej w Ujeździe podsumowano projekt dotyczący tradycji dywanów kwietnych realizowany w latach 2022-2023 dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

O godz. 12.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Działalności Kulturalnej w Ujeździe rozpoczęto seminarium pt. „Partnerstwo dla dziedzictwa” podsumowujące projekt badawczy dotyczący dywanów kwietnych realizowany w latach 2022-2023 przez Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe, którego głównym celem była integracja wspólnot układających dywany kwietne na procesje Bożego Ciała, udzielenie im wsparcia w zakresie ochrony tradycji, podtrzymywania jej żywotności i działania promocyjno-edukacyjne.

W programie spotkania wygłoszono kilka wykładów merytorycznych m.in. o rekomendacjach do planu ochrony tradycji układania kwietnych dywanów (prof. Katarzyna Smyk), o roli archiwum społecznego we wzmacnianiu tradycji zgodnie z założeniami Konwencji UNESCO z 2003 roku, (dr Arkadiusz Jełowicki), o dobrych praktykach w tradycji tworzenia kwietnych dywanów (prof. Magdalena Ziółkowska), czy o budowie marki na przykładzie Bożego Ciała w Spycimierzu (Andrzej Szoszkiewicz). Spotkanie było również okazją do dyskusji, w której głos zabrali m.in. ks dr. Józef Żyłka, proboszcz parafii w Kluczu, Burmistrz Leśnicy, czy Senator RP Adam Gomoła, który zadeklarował wsparcie dla kolejnych tego typu projektów. Podczas seminarium miała miejsce premiera filmu Sławomira Mielnika „Kwietne dywany – z miłości do Boga”.

Realizowany przez dwa lata projekt podsumowała pani Krystyna Kałużny, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe.

Pozyskaliśmy 185000 zł dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”. Wkład własny wyniósł 15000 zł i pochodził ze środków zawiązanego partnerstwa gminy Ujazd, gminy Leśnica i Starostwa Powiatu Strzeleckiego. Efektem prac oprócz filmu Sławomira Mielnika, strony internetowej kwietnedywany.pl prowadzonej przez Błażeja Duka, na której m.in. znajduje się zakładka do pierwszego w województwie opolskim archiwum społecznego tradycji będzie również publikacja, której promocja odbędzie się w grudniu. Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w projekt, zwłaszcza depozytariuszom tradycji z czterech miejscowości: Klucz, Olszowa, Zimna Wódka i Zalesie Śląskie”

– podsumował burmistrz Ujazdu pan Hubert Ibrom.

Tradycja układania kwietnych dywanów na procesje Bożego Ciała w dniu 16 grudnia 2021 r. została wpisana na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Niemal rok później, bo 25 listopada 2022 r. podczas konferencji prasowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Działalności Kulturalnej w Ujeździe nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między gminami Ujazd i Uniejów w woj. łódzkim. Współpraca ta będzie oczywiście kontynuowana po zakończeniu projektu. O innych rezultatach realizowanego przez nas zadania dowiecie się Państwo 24 listopada br. na seminarium pt. „Partnerstwo dla dziedzictwa”,

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Fotografie: Błażej Duk i Sławomir Mielnik