Alojzy Ketzler – szczerze zakochany w Czyszkach

Pasjonuje go historia Czyszek (Cisek w powiecie kędzierzyńko-kozielskim), o której mówi, że jest „najpiękniejszą wsią ziemi śląskiej”. Jest edukatorem, animatorem i kreatorem wielu wydarzeń, które realizowane są w Cisku. Z miłości do swojej wsi założył prywatne „Muzeum wsi Joannitów”, w którym zgromadził wiele unikatowych pamiątek związanych z Ciskiem i okolicami. Alojzy Ketzler przez lata stał na straży plecionkarstwa i z jednej strony zbierał zabytkowe kosze i wyroby z wikliny, a z drugiej – dzięki organizacji wydarzeń plenerowych podtrzymywał żywotność tradycji plecionkarskich. Szczera skłonność do plecionkarstwa sprawiła, że tuż przed Wigilią Bożego Narodzenia podpisał, w imieniu depozytariuszy ze Śląska Opolskiego, wniosek na wpis tej tradycji na ministerialną listę. Dnia 3 marca 2023 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpisał plecionkarstwo na Śląsku Opolskim na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Alojzy Ketzler urodził się 18 stycznia 1958 r, w rodzinie z tradycjami piekarskimi w trzecim pokoleniu i od zawsze, z drobnymi epizodami, mieszka w Czyszkach (Cisku). Od dawna interesuje się historią lokalną i nieustannie stara się pogłębiać tę wiedzę. Pierwszym dużym osiągnięciem było współzałożenie w 1975 r. pierwszego wiejskiego oddziału PTTK w Polsce, którego przez kolejne 10 lat był prezesem.

Od 1972 r. kolekcjonuje zachowując dla przyszłych pokoleń zabytkowy sprzęt, artefakty oraz zwyczaje i tradycje regionu. Przez lata gromadzone materiały, doprowadziły do powstania kwartetu kulturowego składającego się „Wesela śląskiego”, „Święta chleba”, „Olimpiady śląskiej” i „Zjazdu mieszkańców Heimattreffen”, czyli imprez cyklicznie organizowanych na terenie gminy Cisek. W 2008 r. był współzałożycielem Towarzystwa Piastowania Mowy Śląskiej „Danga” i jak twierdzi:

„wspólnymi siłami udało nam się wydać pierwszy górnośląski elementarz opisujący wstępne zasady pisowni mowy śląskiej”.

W grudniu 2012 r. zorganizował prywatne „Muzeum wsi joannitów”, obrazujące życie społeczności Ciska – wsi joannickiej – na przestrzeni wieków. Od tego czasu prowadzi również warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej oraz grup zorganizowanych pozwalające na zapoznanie się młodych ludzi z tematami kroszkonkarstwa, koszykarstwa, wyrobu masła i wypieku chleba. Udało mu się również uratować i odrestaurować wiele obiektów zabytkowych, w tych stolarkę okienną i drzwiową historycznego spichlerza.

Pan Alojzy Ketzler jest przy tym osobą niezwykle skromną, bezinteresowną, a pytany po co to wszystko robi odpowiada: –

„Mam nadzieję, że moje poczynania przyczynią się do zachowania naszej tradycji i kultury ziemi śląskiej”.

Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisie plecionkarstwa na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego bardzo go ucieszyła. Wzruszony powiedział: –

– „Warto było to wszystko trzymać i kontynuować. Ten wpis dodaje skrzydeł. Mamy z kolegami plany odtworzenia plantacji wikliny w Cisku i okolicy. Lata, w których mieszkańcy Ciska i okolic żyli z plecenia koszyków, budowali swoje domy już pewnie tak szybko nie wrócą, ale jakaś część dawnej świetności, w innej formie jest możliwa”.

Temu ma służyć powołane 16 grudnia 2022 r. w domu Pana Alojzego Ketzlera w Cisku nieformalne „Towarzystwo Opolskich Plecionkarzy”, na którego szefa wybrano pana Piotra Szafrańskiego, twórcę ludowego i Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim. „Towarzystwo Opolskich Plecionkarzy”, ma wspierać organizacyjnie plecionkarzy, ułatwić komunikację, a także stworzyć archiwum społeczne tego przejawu niematerialnego dziedzictwa kulturowego w województwie opolskim.