Plecionkarze powołali Towarzystwo Opolskich Plecionkarzy. Liczą na masowy powrót do wikliny!

W piątek,16 grudnia 2022 r. podczas spotkania plecionkarzy w Cisku powołano do życia Towarzystwo Opolskich Plecionkarzy, które ma wspierać organizacyjnie depozytariuszy tego dziedzictwa niematerialnego w województwie opolskim. Na szefa Towarzystwa wybrano Piotra Szafrańskiego, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim i twórcę ludowego zrzeszonego w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych. Towarzystwo Opolskich Plecionkarzy będzie działało przy GOK-u w Dobrzeniu Wielkim

„Na razie Towarzystwo Opolskich Plecionkarzy będzie organizacją nieformalną, ale nie wykluczamy, że kiedyś powstanie fundacja, czy stowarzyszenie. Obecnie skupimy się na doraźnej pomocy plecionkarzom, którzy przygotowują wniosek na wpis plecionkarstwa na Śląsku Opolskim na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego” – informuje Piotr Szafrański.

I rzeczywiście, podczas spotkania w Cisku przeprowadzono konsultacje społeczne wśród grupy i wybrano przedstawiciela depozytariuszy, który podpisze wniosek wpisu elementu na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego prowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowy Instytut Dziedzictwa.

„Wniosek będzie gotowy do końca tego roku. Trwają intensywne prace, a chęci nie brakuje – zapewnia Alojzy Ketzler z Ciska, którego wybrano na przedstawiciela depozytariuszy plecionkarzy z województwa opolskiego. – „Dziękujemy również pani Joannie Banik z Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Opolu za nieocenioną pomoc” – dodaje.

Wpis elementu na listę krajową otwiera drogę do wpisu plecionkarstwa na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.

„Ja z kolegami plotę koszyki na prezenty. Liczę na większe zainteresowanie tymi ekologicznymi produktami i myślę nawet o własnej plantacji wikliny” –

mówi z optymizmem w głosie 20-letni Andreas z Roszowickiego Lasu, który wyplatania nauczył się na warsztatach w Cisku organizowanych przez Alojzego Ketzlera, właściciela prywatnego „Muzeum wsi joannitów” w Cisku.