„Przystanek Śródmieście” i „zaplecione Opole” – pomysły FDD zgłoszone do Gminnego Programu Rewitalizacji Opola

Działając w poczuciu odpowiedzialności społecznej i obywatelskiej Fundacja „Dla Dziedzictwa” zgłosiła swoje postulaty do ujęcia w tworzonym właśnie na kolejne lata Gminnym Programie Rewitalizacji Opola, który zawiera wizję, cele oraz kierunki rewitalizacji miasta.

Wzieliśmy udział w konsultacjach społecznych i postulujemy m.in. wygospodarowanie miejsca na terenie dzielnicy Śródmieście na lokal pod roboczą nazwą „Przystanek Śródmieście” lub „Stacja Śródmieście”. Byłby to lokal, w którym odbywałyby się spotkania i warsztaty mieszkańców dzielnicy Śródmieście w Opolu. To lokum pełniłoby funkcję Dzielnicowego Klubu Kulturalnego. Jednym z pomysłów, które mogłyby być realizowane w tym lokalu byłby projekt pod nazwą „zaplecione Opole”. Przemawia za tym fakt, że na terenie Dzielnicy Śródmieście mieszka utalentowana plecionkarka pani Dagmara Kostrzewska, która niedawno dołączyła do zespołu naszej fundacji, a jest jedyną z Opola depozytariuszką tradycji plecionkarskich, które w grudniu 2022 r. zostały zgłoszone do wpisu na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Chcielibyśmy, aby plecionkarstwo było widoczne w przestrzeni dzielnicy czy to w formie murali, czy wielkogabarytowych przedmiotów wyplecionych z wikliny.

Fundacja „Dla Dziedzic twa” wspiera również rewitalizację placu miejskiego przy ul. Mickiewicza w Opolu, którego koncepcję zrobiła inż. Arch. Krystyna Piecuch, była Miejska Konserwator Zabytków w Opolu.