Podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie –Instytutem Nauk o Kulturze

Z ogromną radością i dumą informujemy, że do grona naszych partnerów dołączył Instytut Nauk o Kulturze przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie! Będziemy współpracować z Instytutem i przede wszystkim z dr hab. Katarzyną Smyk, prof. UMCS w zakresie promowania i rozwoju nauk o kulturze, szeroko rozumianej kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego i różnorodności form wyrazu kulturowego.

Będziemy te działania realizować poprzez:

– wspieranie, organizowanie i współrealizację badań kulturotwórczych, współpracę w archiwizowaniu i opracowywaniu materiałów oraz w ich analizowaniu, interpretacji i popularyzacji wyników;

– działania popularyzujące kulturę lokalną i regionalną oraz jej badania, w tym współorganizowanie konferencji, seminariów, wykładów, warsztatów, udział w realizacji materiałów promocyjnych;

– współwydawanie publikacji naukowych i popularnonaukowych;

– wydawanie opinii eksperckich.

https://www.umcs.pl/pl/instytut-nauk-o-kulturze-umcs,8277.htm

dr hab. Katarzyna SMYK, Prof. UMCS – pracuje w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS w Lublinie. Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, zarządu Sekcji Polskiej Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej, Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych redakcji czasopism związanych z kulturą ludową („Twórczość Ludowa” – sekretarz od 2005 r., „Literatura Ludowa”, „Dziedzictwo Kulturowe Wsi”, „Wieś Radomska”, „Rocznik Podhalański” i in.). Przewodnicząca Rady ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego przy MKiDN na lata 2019-2022, Pełnomocnik ds. programowych w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Badaczka terenowa. Autorka i redaktorka monografii, autorka ponad 100 artykułów naukowych poświęconych różnym przejawom dziedzictwa niematerialnego i sposobom ich ochrony. Wyróżniona wielokrotnie za aktywną działalność na rzecz ochrony i promocji kultury ludowej i dziedzictwa tradycyjnego województwa lubelskiego. Brała i bierze udział w kilkunastu projektach badawczych, w tym – wspieranych przez MKiDN – jako wykonawca lub opiekun naukowy. Jest autorką monografii „Obrzęd jako tekst kultury. Przykład Bożego Ciała w Spycimierzu” (2020). Brała udział w projektach spycimierskich w 2018 r. oraz w latach 2019-2020 i koordynuje projekt w latach 2021-2022. Obecnie jest odpowiedzialna za zespół ekspertów badających tradycję układania dywanów kwietnych na Opolszczyźnie (2022-2023).