Gminy Ujazd i Uniejów jedną drużyną!

Można powiedzieć trzy razy „U” – unia, Ujazd, Uniejów. Dziedzictwo niematerialne połączyło dwie gminy Ujazd i Uniejów (woj. łódzkie), które razem przygotowały wniosek o wpis tradycji układania kwietnych dywanów na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Wpis tzw. „pięciopaka”, czyli Spycimierza, Klucza, Olszowej, Zalesia Śląskiego i Zimnej Wódki miał miejsce 16 grudnia 2021 r.

Niemal rok później, bo 25 listopada 2022 r. podczas spotkania „Partnerstwo dla dziedzictwa” zorganizowanym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Działalności Kulturalnej w Ujeździe Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom oraz Zastępca Burmistrza Uniejowa Mirosław Madejski  podpisali porozumienia o współpracy między gminami!

„Jako przedstawiciele demokratycznie wybrani przez społeczeństwo obu gmin, z ich woli uroczyście potwierdzamy przyjacielskie stosunki pomiędzy Gminą Ujazd i Gminą Uniejów.

Świadomi historycznych uwarunkowań, jesteśmy przekonani o nadrzędnym celu tworzenia właściwego klimatu dla dobra sąsiedzkich stosunków.

Nawiązanie kontaktów partnerskich pomiędzy Gminą Ujazd i Uniejów formalizuje dotychczasową współpracę bilateralną. Partnerstwo daje możliwości rozwoju i współpracy dla zaprzyjaźnionych społeczności lokalnych” – czytamy w treści podpisanego porozumienia.

W tej wyjątkowej dla obu wspólnot depozytariuszy chwili, obecne były również osoby merytorycznie odpowiedzialne za przygotowanie wniosku UNESCO tj. pan Andrzej Szoszkiewicz, anglista, doradca Burmistrza Uniejowa i ekspert koordynujący prace nad wnioskiem, dr Joanna Banik z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, odpowiedzialna za część wniosku dotyczącą Opolszczyzny, profesor Katarzyna Smyk, badaczka terenowa i Przewodnicząca Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy MKiDN.

„Nasza gmina ma wielu partnerów, ale to pierwsze nasze partnerstwo, które zawieramy ze względu na łączące nas niematerialne dziedzictwo kulturowe i wspólny wpis na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO” – powiedział Mirosław Madejski, wiceburmistrz Uniejowa.

Przytoczył też słowa Pana Józefa Kaczmarka, burmistrza Uniejowa skierowane do mieszkańców gminy Ujazd:

„Choć tradycja układania kwietnych dywanów i jej wyróżnienie w skali globalnej napawa ogromną dumą i radością, wiemy, że stoimy przed kolejnym wyzwaniem, by należycie pielęgnować dziedzictwo, umiejętnie wykorzystać jego potencjał, a jednocześnie chronić przed takimi zjawiskami jak postępująca globalizacja czy komercjalizacja”.

Panowie burmistrzowie wymienili się również flagami swoich miast, nawiązując w ten sposób do symboliki stadionowej i odbywających się właśnie w Katarze Mistrzostw świata w piłce nożnej:

„Od dziś oficjalnie jesteśmy jedną drużyną i gramy do tej samej bramki”  – skwitował wyraźnie zadowolony Hubert Ibrom.

 

 

Umowa partnerska między gminami Ujazd i Uniejów jest efektem realizacji projektu pt. „Tradycja dywanów kwietnych na Opolszczyźnie – identyfikacja, plan ochrony oraz wzmacnianie tradycji” realizowanego w ramach programu MKiDN „Kultura Ludowa i Tradycyjna”.

Fotografie: Błażej Duk, FDD

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dziedzictwo łączy! Gminy Ujazd i Uniejów podpisują umowy partnerskie!