Dziedzictwo łączy! Gminy Ujazd i Uniejów podpisują umowy partnerskie!

Od wspólnoty depozytariuszy do partnerstwa samorządów. Dziedzictwo łączy i buduje trwałe więzi, co widać na przykładzie dwóch gmin Ujazd i Uniejów, które zwarły szyki i razem przygotowały wniosek o wpis tradycji układania kwietnych dywanów na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Wpis tzw. „pięciopaka”, czyli Spycimierza, Klucza, Olszowej, Zalesia Śląskiego i Zimnej Wódki miał miejsce 16 grudnia 2021 r. Niemal rok później, bo 25 listopada 2022 r. podczas konferencji prasowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Działalności Kulturalnej w Ujeździe nastąpi uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między gminami!

Radni gminy Ujazd podjęli uchwałę o współpracy z gminą Uniejów w dniu 23 czerwca 2022 r.

Dnia 14 listopada br. na sesji Rady Miejskiej w Uniejowie podjęto uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Uniejów i Gminą Ujazd. Radni obu gmin jednogłośnie przyjęli i zatwierdzili oficjalne umowy partnerskie. Planowana współpraca pozwoli docelowo na wzajemną wymianę doświadczeń w zakresie promowania, kultywowania i ochrony dziedzictwa niematerialnego. Nawiązanie partnerstwa to także szansa na wymianę kulturową dla mieszkańców pochodzących z obu gmin. W uzasadnieniu uchwały radnych czytamy m.in.:

„Wyraża się zgodę na nawiązanie współpracy partnerskiej między Gminą Uniejów i Gminą Ujazd. Współpraca służyć ma rozwojowi wielopłaszczyznowych i wzajemnie korzystnych stosunków w dziedzinach społeczno-kulturalnych i turystyki, pielęgnowaniu i utrwalaniu dziedzictwa kulturowego oraz pogłębianiu więzi między władzami i mieszkańcami obu Gmin Partnerskich”.

Kontakty partnerskie Uniejowa z Ujazdem nawiązane zostały przy okazji starań o UNESCO, ale również podczas ubiegłorocznego seminarium spycimierskiego. Delegaci z Opolszczyzny wraz z burmistrzem Hubertem Ibromem na czele gościli na V Seminarium przybliżając uczestnikom praktykowaną u siebie tradycję układania kwietnych dywanów, ale też inne zwyczaje regionu jak np. kraszanki wielkanocne. W listopadzie tego roku, przy okazji spotkania „Partnerstwo dla dziedzictwa” odbędzie się pierwsza wizyta delegatów z Uniejowa na Opolszczyźnie. Burmistrz Uniejowa, pan Józef Kaczmarek będzie również jurorem w konkursie cukierniczym „Słodki dywan kwietny”.

Gmina Uniejów będzie miała nowego partnera

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.