„Partnerstwo dla dziedzictwa” w Ujeździe

Serdecznie zapraszamy w piątek, 25 listopada br. o godz. 10.00 do Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe na konwersatorium pt. „Partnerstwo dla dziedzictwa”, podczas którego zainicjowana zostanie współpraca między gminą Ujazd i Uniejów w woj. łódzkim. Obie gminy, a także gmina Leśnica łączy tradycja układania kwietnych dywanów na Procesję Bożego Ciała, a także wspólny wpis na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości prowadzonej w oparciu o Konwencją UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

W programie spotkania m.in. premiera filmu „Kwietne dywany – z miłości do Boga” w realizacji Sławomira Mielnika, otwarcie wystawy „Kwietne dywany – gdy wiara stała się tradycją” opracowanej przez Fundację „Dla dziedzictwa”, prezentacja witryny internetowej www.kwietnedywany.pl , a także wiele wykładów, prelekcji i prezentacji, z których dowiemy się m.in. kim jest depozytariusz niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jak bez uszczerbku dla sacrum powadzić animację kulturalną będącą formą promocji tradycji kwietnych dywanów, a także jak wygląda holistyczne podejście do kwietnej tradycji w Spycimierzu.

Tego dnia nastąpi również rozstrzygnięcie konkursu cukierniczego „Słodki dywan kwietny”. Jury wybierze najlepszy wypiek spośród 14 zgłoszonych wyrobów cukierniczych.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy w piątek, 25 listopada br. do Sali Widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka działalności Kulturalnej w Ujeździe.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

Gmina Uniejów będzie miała nowego partnera