Spycimierz gotowy na UNESCO. Gmina Ujazd liczy na dobrą współpracę

W piątek, 22 października br. w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniejowie odbył się „Okrągły stół dziedzictwa niematerialnego” zorganizowany w ramach V Seminarium Spycimierskiego. W obradach wzięła udział delegacja z województwa opolskiego: Hubert Ibrom, burmistrz Ujazdu, Teresa Sobota, przedstawicielka depozytariuszy i Joanna Popów-Bogdoł, dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, a także dr Joanna Banik, kierownik opolskiego Oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Podczas spotkania pani Joanna Cicha-Kuczyńska, Radca Ministra, poinformowała, że spodziewa się w grudniu br. wielkiego sukcesu, czyli wpisu wniosku „Tradycja dywanów kwiatowych na procesje Bożego Ciała” na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości, prowadzoną w oparciu o Konwencję UNESCO 2003 w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Pani prof. Katarzyna Smyk przedstawiła drogę tradycji dywanów kwietnych w Spycimierzu na listę UNESCO, opowiedziała co ukształtowało dziedzictwo Spycimierza i co dzisiaj wpływa na tę miejscowość.

Seminarium pokazało, że Spycimierz w gminie Uniejów jest już gotowy na sukces. Zaprezentowano raport z badań naukowych, które przez dwa ostatnie lata prowadziły dwa zespoły naukowe pod kierunkiem prof. Katarzyny Smyk, prof. Anny Weroniki Brzezińskiej i prof. Bogdana Włodarczyka. Badacze zaproponowali również rekomendacje do planu ochrony zjawiska niematerialnego dziedzictwa kulturowego w myśl Konwencji UNESCO 2003. W Spycimierzu, naprzeciwko kościoła, powstaje Centrum Bożego Ciała z multimedialną ekspozycją. Centrum będzie także ośrodkiem edukacyjnym, miejscem spotkań lokalnej społeczności oraz organizowania międzynarodowych konferencji i wystaw. Zapowiedziano też publikację monografii pt. „Spycimierz – wieś niezwykła”. Obecnie trwają prace nad tą książką, która ma być gotowa w 2023 r. Depozytariusze, zrzeszeni w stowarzyszeniu „Spycimierskie Boże Ciało” rozpoczęli też budowę Społecznego Archiwum Spycimierskiego. Słodkim akcentem była degustacja pierników posypanych kwiatami, które przygotowała miejscowa cukiernia.

Gmina Ujazd jest dopiero na początku drogi promocji zwyczaju układania dywanów kwietnych w Kluczu, Olszowej, Zalesiu Śląskim (gmina Leśnica) i Zimnej Wódce. Pan Burmistrz Hubert Ibrom zwrócił uwagę na aspekty, które łączą depozytariuszy z Opolszczyzny i Spycimierza oraz na różnice. Opowiedział o planach gminy Ujazd, a także pogratulował panu Józefowi Kaczmarczykowi, burmistrzowi miasta Uniejów (obecnemu na spotkaniu), stopnia zaawansowania ochrony i wzmacniania tradycji układania dywanów kwietnych w Spycimierzu. Pani Joanna Popów-Bogdoł, dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich zaprosiła uczestników spotkania do obejrzenia wystawy, fotograficznej, której wyimek przywiozła ze sobą. Pani Teresa Sobota, która jest twórczynią ludową, zaprezentowała kroszonkę z wizerunkiem drewnianego kościoła w Olszowej i fragmentem dywanu kwietnego.

– „To było bardzo owocne spotkanie. Mam nadzieję na dobrą współpracę i korzystanie z tych rozwiązań, które zostały już wypracowane i przetestowane w Sycimierzu. Bardzo podobały mi się te specyficzne chodniki w Spycimierzu przed wejściem do powstającego Centrum Bożego Ciała imitujące dywany kwietne. Świetny pomysł! My w gminie Ujazd pójdziemy podobnym tropem, ale zachowamy naszą tożsamość. Postawimy na multimedia, robotykę, ale zadbamy o duchową stronę tradycji układania dywanów kwietnych”

– powiedział Hubert Ibrom.

Seminarium zakończono deklaracją wspólnego oglądania obrad Komitetu UNESCO, które najprawdopodobniej odbędzie się w grudniu br. na Sri Lance. Czekamy z niecierpliwością.

Materiały prasowe Urzędu Miejskiego w Ujeździe

Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Polecamy: