W Ujeździe dowiesz się jak zarchiwizować i utrwalić coś, co jest z natury niematerialne, nieuchwytne i niedotykalne

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty tworzenia i prowadzenia archiwum społecznego niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zajęcia odbędą się w sobotę 22 października br. w godz. 13.00-15.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Działalności Kulturalnej w Ujeździe.

Warsztaty eksperckie poprowadzi dr Arkadiusz Jełowicki, etnograf, badacz terenowy, członek Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w MKiDN. Ekspert opowie, w jaki sposób – zgodnie z prawem i wolą społeczności lokalnej – zarchiwizować i utrwalić coś, co jest z natury niematerialne, nieuchwytne i niedotykalne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w warsztatach!

Powstałe Archiwum Społeczne w Ujeździe powinno stać się repozytorium pamięci kulturowej mieszkańców gminy oraz szeroko rozumianych okolic. Ponadto powinno rejestrować wszelkie pozostałe konteksty funkcjonowania zwyczaju. Powołanie i działalność ASU będzie mieć na celu wzmacnianie i utrwalanie tożsamości kulturowej wspólnoty lokalnej. Do pozostałych głównych zadań Archiwum należeć będzie upowszechnianie wiedzy o zwyczajach i historii poszczególnych miejscowości gminy. W dalszej perspektywie ASU zachowa przywołaną wiedzę na przyszłość, nawet wtedy, kiedy opisywane zjawisko kulturowe zaniknie.

Warto podkreślić, że wszystkie podejmowane przez Gminę Ujazd działania, na każdym etapie realizacji projektu, są i będą angażowały wspólnoty depozytariuszy z czterech miejscowości, co wpłynie na realizację celów merytorycznych, społecznych oraz strategicznych zarówno programu grantowego, jak i Konwencji UNESCO z 2003 r. Celem strategicznym zadania jest bowiem wypracowanie wzorców ochrony, ale także twórcze inspirowanie wspólnoty depozytariuszy do podnoszenia umiejętności ochrony elementów ich tradycji. Realizacja projektu służy integracji grupy depozytariuszy, samorządów lokalnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych i badaczy. Ma to na celu zwiększenie świadomości w zakresie znaczenia tradycji układania dywanów kwietnych, a także wzmocnienie wspólnoty depozytariuszy – mieszkańców Klucza, Olszowej, Zalesia Śląskiego i Zimnej Wódki.

Kadry pochodzą z filmu Katarzyny Polaczek z TVP 3 Opole: https://opole.tvp.pl/62953352/tradycja-po-opolsku

 

 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Tradycja dywanów kwietnych na Opolszczyźnie – identyfikacja, plan ochrony oraz wzmacnianie tradycji”, dofinansowane w wysokości 165 tys. zł z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Kultura Ludowa i Tradycyjna”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.