Dorota Garbiec – utalentowana pisankarka

fot. Mariusz Przygoda

Jest precyzyjna, kreatywna i lubi wyzwania. Stara się, aby każda jej pisanka była doskonała. Wytrwale i uparcie pracuje nad nowymi wzorami, łączeniem kolorów. Z rodzinnego domu wyniosła umiejętności i podstawowe wzornictwo. Uczył ją ojciec, któremu całą swoją wiedzę przekazała matka wychowana w Przebrażu na Wołyniu. Od 2020 r. pani Dorota Garbiec jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych – Oddział w Opolu.

Dorota Garbiec pisze pisanki szpilką i kiską od dziecka. Batik wyniosła z rodzinnego domu. Tej tradycji pisania na jajku ciepłym woskiem przy pomocy szpilki nauczył ją tata Józef Olszewski, który przejął tradycję po babci – Marii Olszewskiej, która jako repatriantka z Przebraża na Wołyniu trafiła na Śląsk Opolski po II wojnie światowej.

„Odkąd pamiętam, zawsze wieczorem w Wielki Piątek pisaliśmy z ojcem i z siostrą pisanki do koszyczka ze święconką. To był rytuał. Tato pisał kiską i przeważnie były to wiatraki i geometryczne wzory trójkątne. Ciotki jak widzą moje wzory pisanek zawsze mówią, że babcia robiła takie same” – opowiada pisankarka.

Ojciec był jej pierwszym mistrzem. Potem wielu cennych rad i podpowiedzi, udzieliły jej lokalne twórczynie ludowe – pisankarki m.in.: Jadwiga Chromik, Wiesława Grzybowska, Helena Wojtasik, Wiesława Żytkiewicz.

Gdy już była gotowa określać się mianem twórcy ludowego, warsztat rozwijała podczas konkursów, spotkań z lokalnymi twórczyniami ludowymi, uczestnicząc w grupach w mediach społecznościowych (np. Polska Pisanka – Easter eggs Poland), czy przeglądając strony internetowe. Jedna z wielkich pisanek stojących w przestrzeni miejskiej Tułowic jest wzorowana na jej pisance. Te wielkie jaja ozdobione batikiem są twórczą interpretacją kultury tradycyjnej w Tułowicach. Przypominają też, że pisanie pisanek techniką batikową na Śląsku Opolskim zostało w 2022 r. wpisane na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego i stała się bohaterką wydawnictwa o pisaniu pisanek. Dorota Garbiec miała w tym swój czynny udział.

Obecnie pisankarka sama uczy pisania pianek szpilką i przygotowuje je do udziału w konkursie „Opolska Pisanka”, którą Tułowicki Ośrodek Kultury w Tułowicach organizuje od 18 lat. Pani Dorota prowadziła również cieszące się dużym zainteresowaniem warsztaty „Pisankowania”, czyli zajęcia dla dzieci z przedszkoli i szkół Opolszczyzny. Lekcje te odbywają się cyklicznie w czasie około wielkanocnym – jest to nauka praktycznego wykonania pisanki połączona z prelekcją dotyczącą ludowych zwyczajów tego okresu. Wspólnie z pracownikami tułowickiego TOK-u, prowadziła również takie lekcje wyjazdowe dla szkół, przedszkoli, domów kultury, czy stowarzyszeń. W 2020  r. przy jej współudziale powstał film pokazujący jak wykonać pisankę krok po kroku, aby w czasie pandemii można było wykonać kolorowe pisanki do koszyczka wielkanocnego.

Twórczyni sama też startuje w konkursach. W 2022 r. zajęła III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastyki Obrzędowej „Opolskie Kroszonki i Pisanki 2022”. Obecnie jej prace konkursowe można zobaczyć na wystawie pokonkursowej XIX Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej „Opolskie Kroszonki i Pisanki 2022” w spichlerzu z Grudyni w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Literatura:

Pisanie pisanek techniką batikową na Śląsku Opolskim, oprac. Joanna Banik, Opole 2020.