167. rocznica śmierci Piotra Miachałowskiego (1800-1855) – genialnego artysty malarza

Jest uznawany za głównego przedstawiciela romantyzmu w malarstwie polskim. Jego obrazami zachwycał się Pablo Picasso, kiedy odwiedził Muzeum Narodowe podczas swojego pobytu w Warszawie. Był wybitnym polskim malarzem, uczestnikiem powstania listopadowego, organizatorem życia społecznego i gospodarczego.

Piotr Michałowski urodził się w 1800 r. w Krakowie w rodzinie szlacheckiej. Był wszechstronnie wykształcony. Studiował nauki matematyczno-przyrodnicze, ekonomiczne i humanistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na uniwersytecie w Getyndze. W latach 1823-1830 zajmował się organizacją hutnictwa w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu w Warszawie. W tym czasie często bywał w osadzie Tomaszów Mazowiecki u swojej siostry, gdzie rysował kuźnie tomaszowskie, kowali przy pracy, fizjonomie mieszczan tomaszowskich. W Tomaszowie poznał Julię Olimpię Ostrowską (1807-1876), córkę hr. Antoniego Ostrowskiego z pierwszego małżeństwa, którą poślubił 1 lutego 1831 r. w Warszawie.

Po powstaniu listopadowym, podczas którego zajmował się nadzorem produkcji broni i amunicji, wyjechał do Paryża. Tam poznał malarstwo najlepszych mistrzów hiszpańskich, flamandzkich i holenderskich; m.in. Diego Velázqueza i Fransa Halsa. Po powrocie do Polski, w 1837 r. zamieszkał w Krzyżtoporzycach. W latach 1848-1853 był prezesem Rady Administracyjnej miasta Krakowa. W 1848 r. ufundował Zakład św. Józefa dla Osieroconych Chłopców w Krakowie, działający do 1950 r.

Przede wszystkim Michałowski był wybitnym malarzem. Zajmował się malarstwem olejnym i akwarelą, tworząc wspaniałe portrety, m.in. portrety konne Napoleona, sceny batalistyczne z wojen napoleońskich („Bitwa pod Samosierrą”) i z powstania listopadowego oraz wizerunki koni, zaprzęgi, dyliżanse, bydło domowe. Piotr Michałowski zmarł 9 czerwca 1855 r. w Krzyżtoporzycach koło Krakowa. Został pochowany na krakowskim Cmentarzu Rakowickim. Na jego nagrobku widnieje inskrypcja:

„Wierny Sługa Boży. Gorący miłośnik ojczyzny. Mąż wielkich zasług w walkach o niepodległość 1830 r. Jeden z twórców wojennego przemysłu za czasów Rzeczypospolitej Krakowskiej Prezes Rady Administracyjnej Wolnego Miasta Krakowa. Fundator zakładu dla osieroconych chłopców św. Józefa w Krakowie. Genialny artysta malarz. Pełne ofiarne życie wielkiego dziada tym pomnikiem wnuki uczciły. Niech spoczywa w pokoju wiecznym”.

 

Polecamy:

https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2527653,Piotr-Michalowski-najwiekszy-polski-malarz-romantyczny