W Ujeździe zainaugurowano projekt badawczy poświęcony tradycji kwietnych dywanów

W środę, 28 maja 2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Działalności Kulturalnej w Ujeździe zainaugurowano projekt badawczy pt. „Tradycja dywanów kwietnych na Opolszczyźnie – identyfikacja, plan ochrony oraz wzmacnianie tradycji”, dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”. Na zwołanej konferencji prasowej, burmistrz Ujazdu, pan Hubert Ibrom przedstawił założenia realizowanego przez dwa lata projektu badawczego

– Będziemy badać naszą tradycję, ponieważ chcemy ją lepiej poznać, wzmocnić oraz chronić, a także chcemy ją wypromować tak, aby cały świat i kraj poznał nasze dywany kwietne, nasz region i naszą społeczność – powiedział burmistrz Ujazdu.

Burmistrz Ujazdu podziękował również partnerom projektu, w tym zwłaszcza Burmistrzowi Leśnicy i Staroście Powiatu Strzeleckiego, którzy to partycypują w kosztach badań tradycji kwietnych dywanów układnych na procesję Bożego Ciała.

Zespołem doświadczonych badaczy etnologów będzie kierować Profesor Katarzyna Smyk, z Instytutu Nauk o Kulturze UMCS w Lublinie, Przewodnicząca Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy MKiDN. Wśród badaczy będą naukowcy z Krakowa, Zakopanego, Szreniawy i Lublina, w tym dwoje przedstawicieli Rady ds. Dziedzictwa Niematerialnego przy MKiDN. Będą oni towarzyszyć rodzinom w Kluczu, Olszowej, Zalesiu Śląskim i Zimnej Wódce od środy do czwartku.

– „Na tle innych projektów w Polsce dotyczących niematerialnego dziedzictwa kulturowego, projekt z Ujazdu jawi się jako projekt najbardziej kompleksowy. Badanie oczywiście, ale nie tylko, bo też promocja, zaprzyjaźnianie coraz to nowych grup interesariuszy i sieciowanie wszystkich wspólnot, które układają dywany kwietne w Polsce i na Opolszczyźnie” – powiedziała Profesor Katarzyna Smyk.

Celem projektu jest również inspirowanie zaangażowanych wspólnot. Jak zapowiedziała pani Katarzyna Kałużny, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe:

– Posłużą temu liczne warsztaty, konsultacje społeczne, rajd rowerowy, film dokumentalny przygotowywany przez Sławomira Mielnika, a także konkurs dla cukierników i florystów cukierniczych na „słodki dywan kwietny”.

Warto podkreślić, że wszystkie podejmowane przez gminę Ujazd działania, na każdym etapie realizacji projektu, są i będą angażowały wspólnoty depozytariuszy co wpłynie na realizację celów merytorycznych, społecznych oraz strategicznych zarówno programu grantowego, jak i Konwencji UNESCO z 2003 r.

Po konferencji prasowej zaczęła się część merytoryczna spotkania, w której prezentacje zaprezentowali: Hubert Ibrom, Burmistrz Ujazdu (wystąpienie pt. „Założenia projektu pn. „Tradycja dywanów kwietnych na Opolszczyźnie – identyfikacja, plan ochrony oraz wzmacnianie tradycji” realizowanego przez gminę Ujazd), Profesor Katarzyna Smyk (wystąpienie pt. „Istota niematerialnego dziedzictwa kulturowego i ochrony w myśl Konwencji UNESCO z 2003 r.), ks. dr. Józef Żyłka, Proboszcz Parafii św. Jadwigi Węgierskiej w Kluczu (wystąpienie nt. sacrum Bożego Ciała), Joanna Popów-Bogdoł, Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich (wystąpienie pt. „Promocja Dywanów kwietnych w działaniach Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich”), Ewa Maria Piłat, Dyrektor Stowarzyszenia Kraina Św. Anny (wystąpienie pt. „Stowarzyszenie Kraina św. Anny – prezentacja działalności w kontekście niematerialnego dziedzictwa kulturowego”) i Błażej Duk z prezentacją nowej witryny internetowej projektu www.kwietnedywany.pl.

Wszystkie materiały związane z zadaniem, będą publikowane na specjalnie w tym celu stworzonej witrynie internetowej www.kwietnedywany.pl

Fotografie Sławomir Mielnik

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Tradycja dywanów kwietnych na Opolszczyźnie – identyfikacja, plan ochrony oraz wzmacnianie tradycji”, dofinansowane w wysokości 165 tys. zł z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Kultura Ludowa i Tradycyjna”.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Polecamy:

https://opole.tvp.pl/60255716/badania-warsztaty-i-desery-rusza-projekt-naukowy-poswiecony-tradycji-ukladania-kwietnych-dywanow

https://opole.tvp.pl/60249750/zobacz-rozmowe-dnia-ekstra-z-hubertem-ibromem

https://radio.opole.pl/100,578961,tradycyjne-dywany-kwietne-ukladane-co-roku-w-opo

https://www.strzelce360.pl/artykul/3445,kwietne-dywany-z-ujazdu-i-lesnicy-juz-pod-okiem-badaczy-co-obejmuje-projekt

https://radio.opole.pl/385,132&idpi=468&idxi=579477

https://radio.opole.pl/528,1313,hubert-ibrom-i-tomasz-kwiatek-o-ogolnopolskim-ko&sp=1

https://nto.pl/etnografowie-zbadaja-tradycje-ukladania-kwietnych-dywanow-powstanie-tez-muzeum/ar/c1-16352213

https://radio.opole.pl/100,580988,naukowcy-zbadaja-i-udokumentuja-tradycje-ukladan