„Tak dużych inwestycji nie powinniśmy robić” – Radni Gminy Brenna podjęli decyzję w sprawie Hali Jaworowej

Sala obrad Rady Gminny Brenna w poniedziałek, 16 maja 2022 r. wypełniła się licznie  mieszkańcami i osobami zainteresowanymi losami Hali Jaworowej. W tym dniu bowiem odbyła się nadzwyczajnej sesji Rady Gminny, a goście mogli na początku zabrać głos. Jako pierwszy, w imieniu inwestora, zabrał głos pan Tomasz Butkiewicz z Green Mountain Investors sp. z o.o.

– „Nie zamierzamy robić drogi do Szczyrku. Chcemy ocenić stan fauny i flory. Projekt opracowuje znana pracownia Q23. Według naszych obliczeń wpłynie 1 mln zł [rocznie? – dop. red] z podatku od nieruchomości do budżetu gminy. Hotel to miejsce pracy dla lokalnej społeczności”

– opowiadał przedstawiciel inwestora, który na koniec zwrócił się z apelem, żeby nie wstrzymywać inwestycji zanim ona się na dobre nie zaczęła.

Po drugiej stronie głos z tłumu spontanicznie zabrał mieszkaniec Brennej, pan Andrzej Kozioł.

– „Bardzo bym chciał, żeby była jakaś koncepcja, do której  można by się odnieść. Mowa jest w projekcie o zabudowie apartamentowej, jak macie jakiś konkretny zamiar to pokażcie to. Przekonajcie nas ale w cywilizowany sposób. Tak dużych inwestycji nie powinniśmy robić. Jeśli miałby wpłynąć 1 mln zł z podatku od nieruchomości, to chyba musiałaby być zabudowana cała korona góry ?  – na koniec retorycznie zapytał mieszkaniec Brennej ad vocem, czy tylko 10 procent z 34 ha będzie zajmował ten budowany obiekt?

Ostatecznie radni przy 8 głosach za, 3 przeciw  i 2 „wstrzymujących się”  uchylili wcześniejsze swoje uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna dla terenu Hali Jaworowej i zbocza góry Kotarz oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania.

Więcej o sprawie:

https://dziennikzachodni.pl/brenna-obrona-hali-jaworowej-odbyla-sie-nadzwyczajna-sesja-rady-gminy-co-postanowiono/ar/c1-16343931

https://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/7,88025,28459647,trwa-walka-o-hale-jaworowa-w-beskidach-wielu-gorali-nie-chce.html

Nagranie z sesji Rady Gminy Brenna w dniu 16 maja 2022 r.