Lista uczniów przyjętych na warsztaty kroszonkarskie do Teresy Soboty

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy nabór uczniów na warsztaty kroszonkarskie Mistrza Tradycji – twórczyni ludowej Teresy Soboty z Olszowej. Zakładaliśmy szkolenie pięciu osób, jednak decyzją pani Teresy na zajęcia przyjmujemy siedem osób.

Do programu zakwalifikowały się następujące osoby, które wezmą udział w warsztatach kroszonkarskich prowadzonych przez Mistrza Tradycji – twórczynię ludową Teresę Sobotę z Olszowej:

  1. Natalia Wysada (9 lat) – Olszowa (gm. Ujazd, powiat strzelecki).
  2. Agnieszka Kołodziej (34 lata) – Rożniątów (gm. Strzelce Opolskie, powiat strzelecki).
  3. Katarzyna Latocha (31 lat) – Piotrówka (gm. Jemielnica, powiat strzelecki).
  4. Alicja Kala (8 lat) – Krośnica (gm. Izbicko, powiat strzelecki).
  5. Julia Kala (11 lat) – Krośnica (gm. Izbicko, powiat strzelecki).
  6. Emilia Jureczko (11 lat) – Dziewkowice (gm. Strzelce Opolskie, powiat strzelecki).
  7. Aleksandra Sobota (9 lat) – Dziewkowice (gm. Strzelce Opolskie, powiat strzelecki).

Lista rezerwowa:

  1. Klaudia Kwiatek (10 lat) – Opole.

Pierwsze zajęcia już w sobotę 7 maja br. Spotykamy się o godz. 10.00 w domu pani Teresy Soboty, przy ul Wiejskiej 13 w Olszowej. Uczniowie zapoznają się z przygodą z kroszonką pani Teresy Soboty i będą uczyć się przygotowania wydmuszek i ich barwienia. Uczniowie będą mogli też popróbować swoich sił na kruchej skorupce ubarwionej wydmuszki.

Informacje o programie szkolenia

Szkolenie uczniów zakwalifikowanych do programu „Mistrz Tradycji – twórczyni ludowa Teresa Sobota z Olszowej” będzie trwało 7 miesięcy – od 7 maja do 15 grudnia 2022 r., minimum 20 h w miesiącu. Warsztaty będą odbywały się w soboty w godz. 10.00 – 17.00 w domu pani Teresy Soboty, przy ul Wiejskiej 13 w Olszowej, w jej prywatnej Izbie Tradycji (specjalnym pomieszczeniu, w którym przez lata zgromadziła zabytki materialne z terenu swojej wsi Olszowej i gminy Ujazd).

Warsztaty będą odbywały się w następujące soboty (i niektóre niedziele) w godzinach od 10.00 do 17.00:

MAJ 2022 – 7.05., 22.05. i 29.05 (tj. 21 h)

CZERWIEC 2022 – 4.06, 11.06, 18.06 (tj. 21 h)

LIPIEC 2022 – 9.07, 23.07, 30.07 (tj. 21 h)

SIERPIEŃ 2022 – 13.08, 20.08, 27.08 (tj. 21 h)

WRZESIEŃ 2022 – 10.09, 17.09, 24.09 (tj. 21 h)

PAŹDZIERNIK 2022 – 1.10, 15.10, 22.10 (tj. 21 h)

LISTOPAD 2022  – 5.11, 19.11, 26.11 (tj. 21 h)

GRUDZIEŃ 2022 – 3.12, 10.12  (tj. 14 h)

Na ostatnich zajęciach w grudniu, w dniu 15.12. 2022 r. planowana jest konferencja prasowa i prezentacja efektów realizacji projektu połączona z pokazem prac uczniów, a także filmu dokumentalnego pokazującego proces transmisji tradycji kroszonkarskiej w reżyserii Sławomira Mielnika.

Program szkolenia zakłada:

Będzie to przekaz bezpośredniej wiedzy i umiejętności osobom szczególnie zainteresowanym praktyczną kontynuacją sztuki zdobienia jaj techniką rytowniczą.

Warsztaty składać się będą z części:
– t e o r e t y c z n e j, podczas której uczestnicy poznawać będą metody przygotowania wydmuszek, narzędzi rytowniczych, a także barwienia jaj metodami naturalnymi. Prowadząca opowie również o tradycyjnych wzorach opolskich, pokarze inne techniki zdobienia jaj wielkanocnych oraz przekaże podstawowe wiadomości z zakresu BHP przy pracy;
– p r a k t y c z n e j, gdzie uczestnicy będą uczyć się wykonywania wydmuszek, ich barwienia oraz zdobienia metodą rytowniczą, a także przenoszenia własnego wzoru na inne materiały (drewno, plastik, ceramikę, porcelanę). Efektem wieńczącym warsztaty będzie film dokumentalny oraz ekspozycja zdjęć zrobionych podczas projektu.

Warsztaty będą prowadzone w języku polskim lub gwarą śląską (zdecyduje wola uczniów). Mistrz Tradycji przekaże całą swoją wiedzę nt. techniki rytowniczej, w której drapie się specjalnie przygotowane wydmuszki jaj kurzych. Uczniowie poznają również rodzinne naturalne receptury barwienia jaj metodami naturalnymi (cebula, orzech, żyto, etc.). Mistrz wskaże różnice w używaniu  barwników chemicznych.

Mistrz Tradycji zakłada indywidualne podejście do każdego ucznia. Każdemu z osobna poświęci czas i wskaże drogę do odnalezienia własnego wzoru kroszonki. W tym celu będzie stosował metodę gawędy, pogadanki o rodzinnych domach, prezentacje kroszonek wykonywanych w rodzinnych domach. Mistrz zrobi pokaz swoich rodzinnych kroszonek (robionych przez mamę, babcię i prababcie) i wytłumaczy dlaczego trzeba poszukiwać własnego wzoru.  Będzie to swoista personalizacja uczniów, pokazanie szacunku do tradycji kultywowanych w rodzinnych domach uczniów i wskazanie ich jako źródeł inspiracji.

Po zdobyciu podstawowej wiedzy i umiejętności posługiwania się techniką rytowniczą, Mistrz zaproponuje eksperymentowanie z własnym, wykształconym w procesie edukacji wzorem kroszonki. Uczniowie będą go przenosić na drewno, materiał i porcelanę przy wykorzystaniu dostępnych na rynku mazaków.

Na zakończeniu procesu szkolenia, w dniu 15 grudnia podczas konferencji prasowej przewidziana jest prezentacja dzieł uczniów (w ujęciu indywidualnym – każdego ucznia osobno oraz pokaz zbiorczy).

Obowiązki uczniów:

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie będą zobowiązani do podpisywania w danym miesiącu przygotowanej listy obecności. Do obowiązków uczestników/uczestniczek projektu należy:

– aktywne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Mistrza Tradycji;

– punktualne i regularne uczestniczenie w zajęciach każdorazowo potwierdzone na liście obecności przez prowadzącego zajęcia;

– udział w monitoringu projektu, w tym wypełnianie ankiet, które będą przeprowadzane w ramach projektu;

– bieżące informowanie o zmianie miejsca zamieszkania bądź też jakichkolwiek istotnych zmianach mających wpływ na spełnienie kryteriów kwalifikowalności uczestnika/uczestniczki projektu.

Dopuszczalny próg nieobecności na zajęciach wynosi do 35 % ogólnej liczby zajęć danej formy wsparcia. Przekroczenie tego progu skutkuje skreśleniem z listy uczestnika projektu.
W takiej sytuacji na miejsce uczestnika skreślonego może wejść uczestnik z listy rezerwowej.

W szczególnych przypadkach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (choroba, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód) zakwalifikowani uczestnicy/uczestniczki maja prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach   (załącznik nr 4 Regulaminu rekrutacji).

Projekt pn. „Mistrz Tradycji – twórczyni ludowa Teresa Sobota z Olszowej” realizowany w 2022 r. przez Fundację „Dla Dziedzictwa” w ramach programu MKiDN „Kultura ludowa i tradycyjna”, zadanie nr. 9 „Mistrz Tradycji”. Prowadzenie nauki – szkolenia przez konkretnego „mistrza” (przekaz bezpośredni wiedzy i umiejętności osobom szczególnie zainteresowanym praktyczną kontynuacją danej profesji).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

 

Partnerzy projektu:

 

 

Patronat medialny: