Justyna Szmechta – kobieta, która kręci Górkami

Ma talent organizacyjny i ogromną chęć do działania. Potrafi współpracować z ludźmi, a oni  – ufają jej i idą za nią, choćby w ciemno. Angażuje się ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego, bo ma świadomość, że dziedzictwo stanowi fundament każdej społeczności i jest nie tylko własnością miejscowych wspólnot, ale potencjałem ekonomicznym i politycznym.

Justyna Szmechta od 2016 r. jest członkiem rady sołeckiej, a w 2018 r., po śmierci ówczesnego sołtysa, stanęła do wyborów i została sołtysem sołectwa Górki. Zanim została formalnym członkiem Rady Sołeckiej, dała się poznać jako lokalna działaczka, której na sercu leżało dziedzictwo kulturowe wsi: wielokrotnie uczestniczyła w kultywowanej we wsi tradycji wodzenia niedźwiedzia, darła pierze oraz była współorganizatorem babskiego combra w Górkach. Działa też w Partnerstwie Borów Niemodlińskich – jest skarbikiem organizacji.

W 2017 r. z jej inicjatywy zostało powołane do życia Stowarzyszenie  „Nasze Górki”, które w dużym stopniu wypływa na rozwój miejscowości, pozyskiwanie dotacji oraz dbanie o społeczne tradycje i lokalne inicjatywy. Justyna Szmechta jest jego prezesem. W ramach dotacji grantowych w obrębie świetlicy wiejskiej powstał Zaułek Tradycji, w którym wije się koronę żniwną czy drze pierze. Przy świetlicy działa też „Małe Góreckie Muzeum”, które powstało w 2015 r. Jest to dla niej ważny element historii Górek:

„Małe Goreckie Muzeum zawiera zbiór przedmiotów z okresu przed II wojną światową, jak i z okresu powojennego. Znajdują się w nim meble, naczynia, urządzenia domowego użytku, można podziwiać starodawną kuchnię, kredens nazywany na Śląsku „bifej” i cały osprzęt kuchenny używany przez nasze babcie i prababcie. Seria gablot ze zdjęciami zawiera małą historię naszej i okolicznych wsi, możemy na nich podziwiać wesela, zdjęcia domowe, zdjęcia klasowe, zdjęcia z rodzinnych imprez itp. Ciekawe są również stare dokumenty, które przypadkiem mieszkańcy znajdowali na strychach. Jedną z atrakcji muzeum jest magiel, który był używany przez całą wieś. Wszystkie zbiory pochodzą z Górek oraz okolicznych wsi.  W Małym Goreckim Muzeum organizowane są różnorodne spotkania z mieszkańcami naszej wsi, parafii i gminy”.

Sołtyska stara się zachować tożsamość miejscowości poprzez inicjatywy społecznych spotkań np. z kuchnią śląską, czy też dbanie o walory estetyczne wsi. Sama z powodzeniem staje do konkursów kulinarnych. W 2020 r. jej danie kapusta kiszona z kaszą jaglaną zajęło III miejsce w konkursie „Nasze kulinarne dziedzictwo – Opolskie ze smakiem” organizowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego i Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

W 2020 r. Justyna Szmechta zorganizowała festiwal „Kluski i Kluseczki”, a  w 2021 r.  – „Festiwal Placków”. Panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały kilka form podania mącznych dań. W 2020 r. włączyła się aktywnie w koordynację prac nad wnioskiem wpisu babskiego combra na Śląsku Opolskim na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Prace zakończyły się sukcesem i tradycja jest już na liście Krajowej. To nie koniec działań pani Justyny w tym temacie – bowiem chce działać, aby powołać do życia Towarzystwo Combrowe, które będzie spinać i zarządzać wszystkimi 18  grupami depozytariuszy, którzy przystąpili do tego wniosku. W 2022 r. sołtyska włączyła kobiety drące pierze do prac nad wnioskiem o wpis zwyczaju skubania pierza na Śląsku Opolskim na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

– „Prace są w toku i liczymy na sukces. Potem kto wie, może Lista reprezentatywna niematerialnego dziedzictwa UNESCO?” – wysuwa dalekie plany pani Justyna.

W grudniu 2021 r. Sołectwo Górki zajęło pierwsze miejsce i zdobyło 7 tys. zł w konkursie marszałkowskim na najlepszą inicjatywę sołecką. Justyna Szmechta odbierając nagrodę powiedziała, że wraz z mieszkańcami wsi, chcą wyremontować świetlicę wiejską, „żeby była godna XXI wieku”.

„Świetlica powstała w zaadoptowanej starej szkole. Zaangażowane w remont osoby wiedziały, że sale lekcyjne, dawna sala gimnastyczna i korytarz wymagają remontu. Wspólne prace przerodziły się we wspólne spotkania. To był kolejny krok w integracji naszej miejscowości. Dziś mamy budynek, w którym możemy spędzać czas. Odbywają się tutaj nie tylko spotkania sołeckie, ale również zajęcia dla najmłodszych i seniorów. Nie wiem co się stało, że mieszkańcy chcą pomagać, jest tutaj bardzo pozytywna energia” – powiedziała Justyna Szmechta portalom Opole news i opolskie.pl

Obiekt nie był remontowany od 20 lat. Po remoncie ma mieć charakter sali konferencyjnej, z reprezentatywnym holem i zapleczem sanitarnym. Zgodnie z regulaminem funduszu sołeckiego laureat będzie reprezentował region w konkursie ogólnopolskim. Trzymamy kciuki!

Źródła:

ttps://www.opolskie.pl/2021/12/wspolnie-zmieniaja-swoje-miejscowosci/

Najlepsze inicjatywy sołeckie nagrodzone