Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Jest magicznym miejscem w sercu Krakowa. Powstał na miejscu ogrodu rodziny Czartoryskich i jest dziś ważnym świadectwem bogactwa i różnorodności flory, co jest niezwykle cenne w czasach, kiedy przyroda jest bezmyślnie niszczona. Zwiedzających tu nie brakuje. A chyba ulubionym ich miejscem jest arboretum, czyli parkowa część Ogrodu, skupiająca kolekcję drzew i krzewów, skomponowana jako park krajobrazowy.

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie jest najstarszym istniejącym ogrodem botanicznym w Polsce. Założono go w 1783 r. z inicjatywy Hugona Kołłątaja, podczas reformy Akademii Krakowskiej. Obszar, obejmujący początkowo ok. 2,4 ha zaprojektowano jako park barokowy typu francuskiego, w obrębie którego urządzono kolekcje roślin leczniczych oraz ozdobnych. Miał służyć – i nadal służy – nauczaniu botaniki i badaniu różnych aspektów życia roślin. Obecnie pełni ważną rolę w edukacji przyrodniczej Polaków.

Organizacją ogrodu zajmował się Jan Jaśkiewicz (1749-1809), chemik i lekarz nadworny Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ten sam, który 1 kwietnia 1784 r. razem z Janem Śniadeckim – z okolic Ogrodu – wyruszył w podróż balonem, a eksperyment został drobiazgowo opisany. Ogród podupadł pod koniec XIX w. i z marazmu podniósł go botanik prof. Marian Raciborski (1863-1917), który dodatkowo założył nowe alpinarium, dział genetyki i zmienności roślin. Obecny kształt Ogród zawdzięcza Władysławowi Szaferowi (1886-1970). W 1976 r. Ogród Botaniczny UJ wpisany został do rejestru zabytków województwa małopolskiego, jako cenny obiekt przyrody, pomnik historii nauki, sztuki ogrodniczej i kultury.

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego rozciąga się na powierzchni 9,6 ha u stóp XVII-wiecznego pałacu. Rośnie tu ok. 8 tys. gatunków i odmian roślin zgrupowanych w kilku działach, które opisane są m.in. na witrynie internetowej Ogrodu. Rośnie tu ponad 140 gatunków roślin chronionych, w tym 90 chronionych ściśle, które występują na Wyżynie Małopolskiej i w Karpatach. Co ciekawe, na terenie ogrodu znajduje się 11 pomników przyrody, z których najstarszym jest „Dąb Jagielloński” pamiętający jeszcze burzliwy i emocjonujący czas założenie Ogrodu.

Polecamy:

https://ogrod.uj.edu.pl/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogr%C3%B3d_Botaniczny_Uniwersytetu_Jagiello%C5%84skiego