Rozalia Biegesz z domu Motyka (1868-1947). Patriotka i działaczka społeczna

Była założycielką i długoletnią przewodniczącą Towarzystwa Polek w Rybniku-Smolnej. Podczas powstań śląskich w jej mieszkaniu znajdował się tajny skład broni i amunicji.

Urodziła się 1 października 1868 r. w Chwałowicach koło Rybnika w rodzinie inteligenckiej. Była pilną czytelniczką „Katolika”. Historii uczyła się z „Dziejów Śląska”, które podarował jej ojciec, po którym przejęła pasję czytania. Po wyjściu za mąż za Franciszka Biegesza (1863-1938) zamieszkała w dzielnicy Smolna na przedmieściach Rybnika, włączonych do miasta w 1907 r. Swoich sześcioro dzieci wychowała w polskim duchu mimo, iż uczyły się w niemieckiej szkole. W domu Biegeszowie mówili tylko po polsku. Rozalia była pracowita i zaradna. Pomagała mężowi, który pracował jako robotnik w fabryce tkanin i razem z trzema córkami szyła czepce śląskie.

Rozalia zaangażowała się w działalność społeczną w Miejskim Towarzystwie Polek w Rybniku, założonym w 1918 r. dzięki staraniom doktorowej Jadwigi Białowej (1877-1935). W marcu 1923 r. Rozalia Biegesz założyła Towarzystwo Polek w Rybniku-Smolnej, dla którego m.in. ufundowała sztandar. Była również fundatorką kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, przywiezionego z Częstochowy, a umieszczonego w bocznym ołtarzu kościoła Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku.

Aktywnie włączyła się w propolską agitację. Wyjeżdżała do Krakowa i Częstochowy, skąd m.in. przywoziła książki polskie rozpowszechniane następnie wśród miejscowej ludności. W czasie powstań śląskich wraz z mężem Franciszkiem urządzili w swych zabudowaniach tajny skład broni i amunicji powstańczej. W okresie plebiscytu roznosiła ulotki i przekonywała do głosowania za Polską. Następnie była długoletnią radną Rady Miejskiej w Rybniku.

Zmarła 11 grudnia 1947 r. w rodzinnym mieście. Spoczywa obok męża Franciszka na cmentarzu w Rybniku.

Literatura:

Banik J., Śląskie kobiety – polskie twierdze, Rybnik 2018.

Encyklopedia Powstań Śląskich, praca zbiorowa, Opole 1982.

Libura I., Z dziejów domowych powiatu. Gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984

Musiolik L., Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000

Zapomniany.rybnik.pl