Klon polny koło Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

W miejscu, gdzie obecnie znajduje się gmach Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego stał Zamek Piastowski, którego pozostałości ostatecznie wyburzono w  1928 r. – pozostawiając jedynie wieżę. W 1931 r. rozpoczęto budowę nowego biurowca według projektu architekta Friedricha Lehmanna, który ukończono w 1934 r. Być może klon polny posadzono wówczas przed nowym gmachem urzędu?  Piękny okaz ma ok. 100 lat i ponad 280 cm w obwodzie. Od 2000 r. jest pomnikiem przyrody.

Klon polny (Acer compestre L.), czyli paklon jest najrzadziej występującym w Polsce rodzimym gatunkiem klona.  Ma szarobrązową, podłużnie spękaną korę. Liście są małe, łagodnie klapowane, podobne jak u pozostałych klonów w kształcie dłoni. Jesienią liście przebarwiają się na żółto. Owoce – podwójne skrzydlaki z orzeszkami i skrzydełkami (długości 3-4 cm), ustawione są niemal w linii prostej (pod kątem 180 º). Jest to cecha umożliwiająca odróżnienie klonu polnego od pozostałych – jaworu i zwyczajnego. Niedojrzałe skrzydlaki są zielone a następnie brązowieją po dojrzeniu. Gatunek ten jest mało wymagający, odporny na trudne warunki (zapylenie i zanieczyszczenie powietrza), dobrze znosi suszę, odporny na choroby i szkodniki. Rośnie zarówno na stanowiskach słonecznych jak i zacienionych. Warto dodać, że klon jest rodzajem z rodziny klonowatych i ma prastary rodowód sięgający paleolitu!

„Kiedy klon wcześnie opada, pstrą zimę zapowiada”

Historia zapisana w drzewach. Gra miejska, Fundacja „Dla Dziedzictwa”, Opole 2016 [druk ulotny]