Z ciekawością wysłuchali wykładu o dziejach tajemniczej ludności celtyckiej na Płaskowyżu Głubczyckim

W dniach 13 i 14 września 2019 r. dr Marek Bednarek archeolog związany z Uniwersytetem Wrocławskim, wygłosił dwa niezwykle ciekawe wykłady pt. „Archeologia w okresie lateńskim na Wysoczyźnie Głubczyckiej”. Organizatorami tych prelekcji byli:  Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego w Głubczycach oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach. Wystąpienia archeologa odbyły się w ramach obchodów 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. W wykładzie w dniu 13.09.2019 dla uczniów i nauczycieli uczestniczyło około 70 osób, a w dniu 14.09.2019 r. skierowanym do mieszkańców miasta uczestniczyło około 40 osób.

Dr M. Bednarek od wielu lat bada stanowiska archeologiczne w województwie opolskim, szczególnie te, na których można odnaleźć ślady pobytu na tych ziemiach ludności celtyckiej. Pierwsza część wystąpień została poświęcona wyjaśnieniu, czym zajmuje się archeologia jako nauka, w jaki sposób bada się stanowiska i jak opisuje poszczególne odkrycia. Badacz przedstawił dzieje Celtów oraz trasy ich migracji na teren Płaskowyżu Głubczyckiego. Opowiedział o ich wysokim rozwoju cywilizacyjnymi: technologicznym i społecznym oraz  przedstawił w formie slajdów wiele ciekawostek z życia tej tajemniczej ludności. Najciekawszą część wykładu stanowił opis przykładowych odkryć dokonanych na stanowiskach w okolicach Nowej Cerekwi.

Wykładom towarzyszyła wystawa, na której można było podziwiać zarówno fragmenty glinianych naczyń, jak i kunsztowne ozdoby w postaci fragmentów szklanych bransolet, figurek wotywnych, czy odnalezionych w osadzie monet. Na planszach przedstawiono informacje na temat życia codziennego oraz zwyczajów plemion celtyckich.

W pierwszym wykładzie oprócz uczniów i nauczycieli na czele z dyrektorem szkoły uczestniczyli także przedstawiciele służb zespolonych: policji, wojska, straży pożarnej i miejskiej oraz lokalni miłośnicy dziejów Ziemi Głubczyckiej, a w drugim mieszkańcy miasta zainteresowani pradziejami terenu na którym mieszkają.

Po wykładzie trwały rozmowy organizatorów dnia EDD dyrektora szkoły, nauczycieli i przedstawicieli służb z prelegentem dr. M. Bednarkiem i przedstawicielem NID OT w Opolu na temat dziedzictwa kulturowego Ziemi Głubczyckiej.

W wydarzeniu brał udział Krzysztof Spychała, specjalista z OT NID w Opolu, który na koniec rozdawał autografy w swojej nowej publikacji pt. „Kirkuty na Śląsku Opolskim”.