W Brzegu przekonali się, że odczytanie inskrypcji na macewach nie jest proste

W niedzielę 15 września, w ramach EDD, Krzysztof Spychała z Narodowego Instytutu Dziedzictwa oprowadził po cmentarzu żydowskim w Brzegu. Autor książki „Kirkuty na Śląsku Opolskim” wygłosił prelekcję pt. Polsko-żydowskie sploty historii. Kirkut w Brzegu.

Na spotkanie przybyło około 30 osób, dorosłych i młodzieży. Oprócz mieszkańców Brzegu, przyjechali także zainteresowani tematem, m.in. z Wrocławia, Opola i Częstochowy. Prelegent przedstawił burzliwe dzieje brzeskich starozakonnych od średniowiecza po lata międzywojenne XX wieku, informując, że ich pobyt w mieście i okolicach pozostawił ślady w postaci przebudowanej synagogi oraz kirkutu. Ten obiekt cmentarny w Brzegu jest jednym z lepiej zachowanych na terenie woj. opolskiego i chroniony zapisem w rejestrze zabytków.

W zadawanych pytaniach i końcowej dyskusji słuchających prelekcji, wybrzmiało duże zainteresowanie dziejami brzeskich Żydów oraz historią obiektów: bożnicy i kirkutu. Wszyscy z ciekawością przyjęli przedstawione przez prelegenta informacje, a zadawane pytania podczas wspólnej dyskusji i indywidualnych rozmów, świadczyły, że na spotkanie przybyli miłośnicy naprawdę zainteresowani historią miasta Brzeg, chcący pogłębić swoją wiedzę o nim i jego dawnych mieszkańcach. Rozmowa prelegenta ze słuchaczami utwierdziła go w przekonaniu, że było to szczególne audytorium.

Po przybliżeniu dziejów społeczeństwa żydowskiego funkcjonującego w ramach dawnego miasta Brzeg oraz historii i rozwoju przestrzennego kirkutu, chętni z obecnych otrzymali materiały: wydruk – zestawienie najczęściej spotykanych hebrajskich słów i zwrotów występujących w inskrypcjach na macewach w celu próby odszyfrowania tekstów na stelach oraz zeszyty i ołówki, w celu naszkicowania wybranej macewy lub zespołu macew. Okazało się, że prace te przysporzyły słuchaczom wielu trudności. Bowiem odczytanie inskrypcji wykutych na kamiennych macewach nie jest proste i wymaga więcej czasu i sił, oraz wiedzy i spostrzegawczości. Także wykonanie nawet schematycznych rycin pięknie zdobionych steli to bardzo trudne zadanie. Część obecnych postanowiła odwiedzić kirkut ponownie i wówczas dokończyć rozpoznanie inskrypcji i wykonać rysunki macew.

Z wypowiedzi obecnych wybrzmiało stwierdzenie, że forma przedstawiania historii zabytkowego obiektu w terenie, w jego pobliżu,  jest niezbędna, ciągle aktualna i jak najbardziej właściwa.

Na koniec spotkania autor rozdawał swoje publikacje pt. Kirkuty na Śląsku Opolskim.  Zainteresowani publikacją mogą się zgłaszać do siedziby Oddziału Terenowego NID w Opolu przy ul. Krawieckiej 13 – otrzymają bezpłatny egzemplarz publikacji z autografem Autora! Zapraszamy!