Konkurs dla Szkół Podstawowych „Zielone płuca Opola”

Miasto Opole zaprasza wszystkie Szkoły Podstawowe z Opola  do udziału w konkursie pn. „Zielone płuca Opola”, który jest wydarzeniem realizowanym w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „Czyste powietrze – oddech dla Opola”. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów tematyką ochrony powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem roli zieleni w jego oczyszczaniu. W konkursie mogą brać udział uczniowie opolskich szkół podstawowych, z podziałem na trzy kategorie wiekowe:  uczniowie klas I-III, IV-VI oraz VII-VIII.

Tematem pracy powinna być rola zieleni miejskiej w ochronie powietrza. Prace plastyczne należy wykonać techniką, zgodną z kategorią wiekową:

  • klasa I-III – rysunek lub malunek wykonany farbami bądź kredkami na kartce z bloku technicznego w formacie A4
  • klasa IV-VI – praca przestrzenna, wykonana dowolną techniką (glina, drewno itp.)
  • klasa VII-VIII – plakat wykonany za pomocą dowolnego programu graficznego, dostarczony jako wydruk w formacie A4, a także w formie elektronicznej na płycie CD.

Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach. Organizatorem i koordynatorem I etapu – szkolnego  pozostaje nauczyciel lub wychowawca placówki, który jest zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu złożonych do konkursu prac i wybrania w oparciu o ustalone przez siebie kryteria maksymalnie trzech najlepszych prac z każdej szkoły (w każdej kategorii).

Prace należy przekazać osobiście bądź listownie do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola (pl. Wolności 7-8, pok. 323). Osobą do kontaktu jest p. Marcin Węgrzyn – Kierownik Referatu Planowania i Finansowania Ochrony Środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 77 45 11 997. Prace należy przekazać do 15 listopada 2018 r. wraz z kartą zgłoszenia oraz oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych.

W każdej kategorii konkursowej zostaną przyznane trzy nagrody główne w postaci:

I MIEJSCE:  słuchawki bezprzewodowe

II MIEJSCE: głośnik bezprzewodowy

III MIEJSCE: powerbank.

Szczegóły i regulamin do pobrania na:https://www.opole.pl/konkurs-dla-szkol-podstawowych-pn-zielone-pluca-opola/