Dzień świętego Błażeja

W dniu 3 lutego Kościół obchodzi pamiątkę męczeństwa św. Błażeja, lekarza i biskupa Sebesty pochodzącego z Cezarei Kapadockiej (Armenia), a prześladowanego za czasów cesarza Licyniusza w IV w. Święty uważany jest za patrona wielu zawodów: lekarzy, przemysłu wełniarskiego, handlarzy wełną, szewców, krawców, tkaczy, garbarzy, sztukatorów, piekarzy, murarzy, kapeluszników, muzykantów, wzywamy go w przypadku bólu gardła, kaszlu, krwotoków, wrzodów, kolek, bólu zębów. Jest też opiekunem zwierząt domowych i koni, a także jednym ze „świętych od pogody”, gdyż jego wstawiennictwo może zapobiec szkodom wyrządzonym przez wiatr.

W dawnej Polsce w dzień św. Błażeja święciło się w kościołach czerwone jabłka i krążki z wosku, które stosowano później w domowych praktykach leczniczych i profilaktyce. Podczas Mszy św. kapłani podawali wiernym do ucałowania zapaloną, podwójną, związaną na krzyż święcę zwaną błażejką, której końce połączone były woskową pętlą. Odmawiali modlitwę „za wstawiennictwem św. Błażeja niech cię Pan ustrzeże przed chorobami gardła i wszelkim złem”. Obrzęd znany był w Polsce w XVI w. Zachował się jeszcze w początkach XX w. na Mazowszu, Kurpiach i w Małopolsce. Obecnie świece błażejki można zobaczyć jedynie w muzeach etnograficznych.

Na temat świętego Błażej polecamy: http://parafiapruszcz.x.pl/czytelnia/blazej.html