Dzień świętego Rocha

Dzień świętego Rocha przypadający na 16 sierpnia, był od wieków jednym z najważniejszych świąt uroczyście obchodzonych przez rolniczą ludność Śląska Opolskiego. W tym dniu rolnicy powstrzymywali się od pracy w polu. Tradycyjnie organizowano pielgrzymki do kościołów i kaplic pod wezwaniem tego świętego – patrona bydła, pasterzy oraz „patrona od chorób zakaźnych i zarazy”. Niemiecki badacz P. Drechsler w 1903 r. pisał: „Dzień św. Rocha odgrywa dużą rolę w hodowli bydła. Na Śląsku znajduje się mnóstwo kapliczek i kościołów pod wezwaniem tego świętego. W dniu św. Rocha zbiera się wokół nich okoliczny lud i składa daniny w postaci drobiu. Ma to zabezpieczyć bydło przed chorobami i pożarami”.

Wyjątkowo uroczyście obchodzono dzień św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim koło Opola, gdzie znajduje się drewniany kościół poświęcony temu świętemu i rozwinął się jego kult. Dzień 16 sierpnia był też dniem zaślubin. Co ciekawe, dzień św. Rocha w wielu miejscowościach Śląska Opolskiego był traktowany jako pierwszy dzień jesieni, a rolnicy starali się przed tym dniem zakończyć żniwa.