Kolejna edycja projektu „Mistrz Tradycji – twórczyni ludowa Małgorzata Mateja”. Nabór uczniów!

Informujemy, że „Fundacja Dla Dziedzictwa” rozpoczyna nabór uczniów – uczestników projektu pn. „Mistrz Tradycji – twórczyni ludowa Małgorzata Mateja”. Projekt zakłada realizację bezpłatnych warsztatów kroszonkarskich i malowania porcelany, prowadzonych w  ramach cyklicznych szkoleń przez Mistrza Tradycji – kroszonkarkę Małgorzatę Mateję dla trzech uczniów/uczennic. Będzie to przekaz bezpośredniej wiedzy i umiejętności osobom szczególnie zainteresowanym praktyczną kontynuacją sztuki zdobienia jaj techniką rytowniczą oraz malowania porcelany.

Warsztaty składać się będą z części
– t e o r e t y c z n e j, podczas której uczestnicy poznawać będą metody przygotowania wydmuszek, narzędzi rytowniczych, a także barwienia jaj. Prowadząca opowie również o tradycyjnych wzorach opolskich, pokaże inne techniki zdobienia jaj wielkanocnych oraz przekaże podstawowe wiadomości z zakresu BHP przy pracy.
– p r a k t y c z n e j, gdzie uczestnicy będą uczyć się zdobienia jaj metodą rytowniczą, a także przenoszenia własnego wzoru na inne materiały (porcelanę, drewno, materiał). Efektem projektu będzie film dokumentalny zrealizowany przez Sławomira Mielnika.

Warsztaty odbywać się będą w sobotę (godz. 10.00) przez 7 miesięcy, od kwietnia do grudnia 2024 r. w pracowni pani Małgorzaty Matei w Staniszczach Małych. Na ostatnich zajęciach planowana jest konferencja prasowa i pokaz prac uczniów.

Zapraszamy i zachęcamy do udziału w nich osoby, które mają smykałkę do prac manualnych i są szczególnie zainteresowane kultywowaniem kroszonkarstwa opolskiego i malowania wzoru opolskiego na porcelanie – tradycji wpisanych w 2019 r. na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Rekrutacja potrwa do 30 marca br.  Liczba miejsc ograniczona!

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowaliśmy „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, który określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Mistrz Tradycji – twórczyni ludowa Małgorzata Mateja” realizowanym w 2024 r. przez Fundację „Dla Dziedzictwa” w ramach programu MKiDN „Kultura ludowa i tradycyjna”, zadanie nr. 9 „Mistrz Tradycji”. Prowadzenie nauki – szkolenia przez konkretnego „mistrza” (przekaz bezpośredni wiedzy i umiejętności osobom szczególnie zainteresowanym praktyczną kontynuacją danej profesji).

Regulamin-uczestnictwa-w-Projekcie-Mistrz-Tradycji

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne, tj.:

– formularz zgłoszeniowy – Formularz-Zgloszenia-udzialu-w-projekcie

– deklaracja uczestnictwa w projekcie – Deklaracja-udzialu-w-Projekcie

– oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych – Oswiadczenie-Ucznia_RODO

w wersji elektronicznej lub papierowej należy przesłać do 30 marca 2024 r. na adres Fundacji „Dla Dziedzictwa” e-mail:[email protected]; Fundacja „Dla Dziedzictwa”, ul. Armii Krajowej 22/8, 45-071 Opole.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po 1 maja br. na witrynie internetowej Fundacji „Dla Dziedzictwa”.

Kryteria naboru:

W porozumieniu z Mistrzem Tradycji – panią Małgorzatą Mateją przyjęliśmy następujące kryteria naboru:

– zdolności plastyczne i manualne.

– rodzinne tradycje kroszonkarskie,

– ponadto:

* kandydat/kandydatka na ucznia powinien posiadać podstawową wiedzę nt. kroszonek (trzymania narzędzi, delikatności w trzymaniu wydmuszki itp.);

* kandydat/kandydatka na ucznia powinien wykazywać chęć nauki i determinację w doskonaleniu umiejętności.

Uwaga! Pierwszeństwo w naborze mają mieszkańcy gminy Kolonowskie!

Projekt promuje różnorodność kulturową. Planowane działania mają na celu wzmocnienie dialogu międzykulturowego i pogłębienie zrozumienia różnorodności kulturowej. Projekt ma neutralny wpływ na realizację zasad równości, szans i niedyskryminacji oraz na promocję mniejszości narodowych i etnicznych. Projekt nie jest wykluczający dla żadnej z grup, w tym również dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Projekt uwzględnia równe traktowanie kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminowane ze względu na pochodzenie rasowe, etniczne, religię, niepełnosprawność, przekonania, wiek oraz orientację seksualną. Wnioskodawca przestrzega zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz stara się uwzględniać różne potrzeby obu płci w swoich działaniach. W ramach zaplanowanych działań edukacyjnych i kulturalnych uwzględnia się przedmiotową zasadę poprzez:

− stosowanie otwartych zasad rekrutacji uczestników szkolenia bez względu na płeć, pochodzenie rasowe, etniczne, religię, niepełnosprawność, przekonania, wiek oraz orientację seksualną;

− stosowanie niedyskryminującego języka w różnych formach komunikacji i przekazu treści;

− zapewnienie równego udziału kobiet i mężczyzn bez względu na płeć, pochodzenie rasowe, etniczne, religię, niepełnosprawność, przekonania, wiek oraz orientację seksualną w organizacji wydarzeń, podejmowaniu decyzji i podziale obowiązków.

Regulamin rekrutacji umożliwia udział w szkoleniu osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, a także osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z różnych względów, w tym zwłaszcza ze względów socjalnych.

Polecamy:

https://opole.tvp.pl/76470939/mistrz-tradycji-trwa-nabor-do-kolejnej-edycji-ministerialnego-programu

https://nto.pl/naucz-sie-wzoru-opolskiego-pod-okiem-mistrzyni-trwa-rekrutacja-uczestnikow-projektu-mistrz-tradycji-tworczyni-ludowa-malgorzata/ar/c13-18373253

Dokumenty do pobrania:

Regulamin-uczestnictwa-w-Projekcie-Mistrz-Tradycji

Formularz-Zgloszenia-udzialu-w-projekcie

Oświadczenie-Ucznia_RODO

Deklaracja-udzialu-w-Projekcie

Fotografie Sławomir Mielnik

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.