Młodzi kontra tradycja – warsztaty z Mistrzem

Czy młodzież interesują tylko współczesność, multimedia i świat wirtualny? W znakomitej większości zapewne tak, ale  wystarczy uchylić im rąbka tajemnicy, zaprosić do poznania kręgu tradycji i okazuje się, jaki potencjał i talenty w nich drzemią. Swoje zdolności młodzi ludzie pokazali podczas „Warsztatów kroszonkarskich z Mistrzem Tradycji  – Teresą Sobotą” – w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.

Teresy Soboty nie trzeba już nikomu przedstawiać, ta utalentowana twórczyni ludowa od 40 lat tworzy i promuje lokalne niematerialne dziedzictwo kulturowe, zdobywając laury nie tylko na gminnych, powiatowych czy wojewódzkich konkursach kroszonkarskich. W minionym roku (2022) zyskała także prestiżowy tytuł „Mistrza Tradycji”, przyznawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przez kilka miesięcy pod jej czujnym okiem kształciło się kolejne pokolenie kroszonkarek. Z tych doświadczeń między innymi zrodziły się warsztaty w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Placówka, która od dwóch lat mocno angażuje się w promocję i ochronę niematerialnego dziedzictwa kultury,  zorganizowała w przedświątecznym tygodniu warsztaty dla młodzieży Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Podczas warsztatów każdy z młodych uczestników wykonał własnoręcznie kroszonkę z przygotowanych i zabarwionych uprzednio jajek. Okazało się, co zaskakujące, że nawet wśród chłopców znaleźli się utalentowani adepci. A co najważniejsze, młodzi ludzie podeszli do tego z zainteresowaniem, bez ociągania i zbędnych komentarzy. Zainteresowali się opowiadaniem Pani Teresy, przyglądali przyniesionym przez nią pracom, jej bogatej twórczości. A było na co popatrzeć, od malowanej wzorem opolskim porcelany, drewnianych plastrów, przez wzór opolski wykuty na piaskowcu, po kroszonki wreszcie, królujące na tych warsztatach. Wśród nich były zdobione ręcznie jaja indycze, gęsie, strusie, ale i… jaja papugi, liczące zaledwie 1 cm.

Oczywistym jest, że podczas pojedynczych warsztatów nie sposób przekazać całej wiedzy na ten temat, czy wyćwiczyć umiejętności. Cel jednak był inny – zgodny z założeniami Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kultury – promowanie tegoż dziedzictwa, przekaz międzypokoleniowy i wzmacnianie poczucia wartości własnego, lokalnego dziedzictwa i tradycji.

Joanna Popów-Bogdoł, Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich