Lato wokół dziedzictwa i tradycji

Opolszczyzna ma swój mocny wkład w skali całego kraju jeśli chodzi o promowanie i zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego swojego regionu. Szereg wpisów na Listę krajową niematerialnego dziedzictwa kultury, wpis tradycji układania dywanów kwietnych na listę UNESCO – to zobowiązuje. Depozytariusze tradycji, animatorzy kultury, czy instytucje kultury organizują w ostatnim czasie szereg działań, które mają na celu przybliżenie i  przypomnienie lokalnych tradycji, smaków i zwyczajów. Swoje projekty w tym zakresie realizuje Gmina Ujazd w powiecie strzeleckim, promując tradycję poprzez spotkania naukowe, rajdy rowerowe, warsztaty etc. Narodowy Instytut Dziedzictwa Odział Terenowy w Opolu zorganizował 15 sierpnia z rozmachem I Opolski Etnofestiwal na Zamku w Niemodlinie, gromadząc tłumy zainteresowanych. Swoją imprezę organizuje też Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, które otrzymało na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu „Tradycja nasza kwietna – działania animacyjne wokół tradycji układania dywanów kwietnych na Opolszczyźnie” zaprasza wszystkich chętnych na plenerową imprezę w ogrodach PCK – Festiwal Dziedzictwa i Tradycji. Powiatowe Centrum Kultury ma już w swojej historii organizację Etnofestu – projektu w ramach Programu Dom Kultury Plus Inicjatywy Lokalne 2019 czy kilka edycji imprez plenerowych Babie Lato, które to wydarzenia również skupiały się na promowaniu lokalnego dziedzictwa niematerialnego. Tym razem jednak program poszerzono także o występy sceniczne. I tak na scenie zaprezentuje się zdobywający ciągle większą popularność Zespół Zakuka (niedawno wyszedł ich debiutancki krążek „Kukułeczka”), Zespół Pieśni i Tańca Komorno, Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Większyce czy tenor Wojciech Poprawa z Zespołem, w jazzowych aranżacjach śląskich przyśpiewek. W ogrodzie natomiast czeka moc atrakcji dla młodszych i starszych. Tradycję ręcznego malowania wzoru opolskiego pokazywać będą twórczynie ludowe, m. in. zrzeszone w ramach grupy Opolskie Dziouchy. Poprowadzą one warsztaty artystyczne, w ramach których uczestnicy poznają historię tego wzoru oraz podstawowe zasady i techniki malowania jego konturu czy wypełniania kolorem. Twórczynie ludowe przeprowadzą również pokaz malowania wzoru opolskiego.

Pokaz kroszonkarstwa połączony z warsztatami kroszonkarskimi poprowadzi Mistrz Tradycji –  Teresa Sobota – opolska twórczyni ludowa z 40-letnim doświadczeniem oraz reprezentantka wspólnoty depozytariuszy z Olszowej w zakresie kultywowania tradycji układania dywanów kwiatowych. Wzór opolski pojawi się dodatkowo w ramach warsztatów zdobienia pierników. Ciekawostką, przyciągająca dzieci oraz młodzież będzie malowanie twarzy wzorem opolskim. Nawiązaniem do kwietnej tradycji regionu będą również warsztaty wiankowe i florystyczne. Całe rodziny zaprosimy także do akcji tworzenia pod okiem artysty-plastyka wielkoformatowego dywanu kwietnego, którego ostateczny kształt i rozmiar poznany dopiero na zakończenie imprezy. Kontekst kulturowy wydarzenia poszerzy nawiązanie do tradycji i dorobku rękodzielniczego i rzemieślniczego. Tutaj zaprosimy na pokaz kowalstwa, wikliniarstwa, wyplatania czy czerpania papieru. Ciekawostką będą także warsztaty zielarskie, pszczelarskie oraz mieszania herbat.

Odwiedzający imprezę zobaczą także kilka wystaw:  plenerową wystawę fotografii Błażeja Duka – fotografa oraz lidera wspólnoty depozytariuszy z Zalesia Śląskiego. Na wystawę składać się będą zdjęcia dokumentujące tradycję przygotowywania dywanów kwiatowych do procesji Bożego Ciała w wybranych miejscowościach Gminy Ujazd. W Galerii III Filary zaprosimy do zwiedzania wystawy  „Świat kobiety. Ślązaczka w rodzinie, kulturze i społeczeństwie” udostępnionej przez Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach oraz pokonkursowej wystawy prac dzieci i młodzieży „Dywan kwietny – mój obraz lokalnej tradycji”, którego motywem przewodnim jest stworzony dowolną techniką fragment kwietnego dywanu w formacie 3D . Nagrody dla laureatów oraz zwycięzców konkursu zostaną w tym dniu wręczone na scenie.

                Wstęp na wydarzenie jest wolny, a rozpoczęcie przewidujemy na godzinę 14.00. Przypomnijmy – 28 sierpnia 2022 r. – Festiwal Dziedzictwa i Tradycji, Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, ul. Dworcowa 23. Serdecznie zapraszam!

 Joanna Popów-Bogdoł, Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich