Rajd rowerowy szlakiem dywanów kwietnych

W sobotę, 27 sierpnia o godz. 16.00 serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w 2. Rajdzie rowerowym „Szlakiem dywanów kwietnych”. Zbiórka o godzinie 16:00 przy kościele w Zalesiu Śląskim w gm. Leśnica.Trasa rajdu powiedzie przez miejscowości wpisane w 2021 r. na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości prowadzoną w oparciu o Konwencję UNESCO z 2003 r. W planie rajdu również zwiedzanie zabytkowych drewnianych kościołów w Kluczu, Olszowej i Zimnej Wódce. Rajd rowerowy zakończymy poczęstunkiem i innymi atrakcjami w Zimnej Wódce.

Udział bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

Rajd rowerowy organizowany jest przez Huberta Ibroma, Burmistrza gm. Ujazd w ramach promocji projektu pn. „Tradycja dywanów kwietnych na Opolszczyźnie – identyfikacja, plan ochrony oraz wzmocnienie tradycji”, realizowanego przez Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Działalności Kulturalnej w Ujeździe a dofinansowanego z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Kultura ludowa i tradycyjna”.

Link do wydarzenia na FB

https://fb.me/e/2H8EZyta7

Relacje z 1. rajdu rowerowego „Szlakiem dywanów kwietnych”:

Rajd rowerowy szlakiem dywanów kwietnych

https://radio.opole.pl/100,341569,rajd-rowerowy-szlakiem-kwietnych-dywanow-w-gmini