Dobry rok Huberta Ibroma, burmistrza Ujazdu

Rok 2021 r. okazał się bardzo dobrym czasem dla 30-letniego Huberta Ibroma, burmistrza gminy Ujazd, który z energią i pomysłem zmienia swoją gminę. Obok sukcesów gospodarczych, inwestycyjnych i społecznych osiągnął coś, czego nikt przed nim nie potrafił zrobić, ani w Województwie Opolskim, ani na historycznym Górnym Śląsku – wprowadził lokalną tradycję układania dywanów kwietnych na Reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego prowadzoną w oparciu o Konwencję UNESCO z 2003 r. I choć nie zrobił tego samodzielnie, to już zawsze wpis dywanów kwiatowych na listę światowego dziedzictwa będzie kojarzony z Jego rządami. Tym aktem, burmistrz Ibrom nie tylko dał, wydawałoby się nieosiągalną dla Opolszczyzny możliwość promocji lokalnej tradycji w świecie, ale także stanął przed obowiązkiem jej ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń.

Hubert Ibrom urodził się w 1991 r. w Leśnicy. W 2014 r. ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach – kierunek Logistyka. Dokształcał się na studiach podyplomowych z zakresu Public relations – nowoczesna komunikacja w praktyce na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Biegle włada językami: polskim, niemieckim i angielskim.

W latach 2013-2018 pracował w PHU Transkom Jaryszów, a wcześniej jako spedytor międzynarodowy na stanowisku kierowniczym w dużej firmie. W 2014, w wieku 23 lat postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i wystartował w wyborach samorządowych. Jak sam opowiadał w wywiadach prasowych: -„(…) mało kto wierzył, że uda się 23-latkowi dostać się do Rady Powiatu Strzeleckiego, startowałem z ostatniego miejsca, a uzyskałem piąty wynik w powiecie”. W latach 2014-2018 był Radnym Powiatu Strzeleckiego, gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i był członkiem  Komisji Budżetowej. W tym czasie był też członkiem Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich. Od 2015 r. jest Członkiem Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców.

W listopadzie 2018 r. został  wybrany na stanowisko Burmistrza Gminy Ujazd. Miał wówczas 27 lat i był jednym z najmłodszych burmistrzów w Polsce. Na stanowisku poradził sobie znakomicie. Obejmując fotel burmistrza postawił sobie kilka celów: skuteczne ściąganie inwestorów, wzmacnianie strefy ekonomicznej, poprawa rozwiązań komunikacyjnych, rewitalizacja rynku w Ujeździe. Plan wykonał z powodzeniem. Udało mu się osiągnąć cele rządząc gminą ewolucyjnie, a nie na zasadzie rewolucji. W mijającym roku burmistrz Ibrom stworzył na terenie gminy dwie nowe podstrefy ekonomiczne, gdzie powstają firmy tworzące wiele nowych miejsc pracy, a także wdrożył program „Strzelecki młody przedsiębiorca” w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014- 2020.

W 2021 r. działka w Olszowej o powierzchni 5,46 hektara, położona pomiędzy dwoma węzłami autostradowymi, z doprowadzonym kompletem mediów położona w gminie Ujazd dostała tytuł „Grunt na medal” w konkursie  organizowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH). Odbierając nagrodę burmistrz Ibrom powiedział:

-„Ta nagroda to  dla nas wielkie wyróżnienie i podsumowanie wytężonej pracy, którą wykonujemy na rzecz naszej Strefy Aktywności Gospodarczej. Nie byłoby jej bez bardzo dobrej współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Tauronem i Polską Spółką Gazownictwa. Wierzę, że tytuł „Grunt na medal” pomoże nam w promowaniu nie tylko tej działki, ale też blisko 500-hektarowego terenu, którego częścią jest wyróżniona działka. (…) Nasz grunt na medal jest położony pomiędzy dwoma węzłami autostradowymi, a jeśli chodzi o media, to w krawężniku na granicy działki doprowadzone są wszystkie niezbędne. A to oznacza, że inwestor dzień po wydaniu pozwolenia budowlanego może zaczynać budowę. Zasoby ludzkie są obecnie wąskim gardłem nie tylko dla nas, ale mamy pomysł, by to zmienić. Chcemy wybudować mieszkania dla trzystu potencjalnych pracowników w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej”.

Do sukcesów mijającego właśnie 2021 roku należy zaliczyć również: rewitalizację zabytkowego rynku w Ujeździe, poprawę jakości powietrza i wody poprzez wdrożenie nowych studni, wiele prac remontowo-budowalnych budynków, dróg i chodników gminnych. Burmistrz wyszedł też naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy bojących się wykluczenia w dobie szalejącej pandemii i stworzył kwartalnik pn. „Informator Gminny. Gmina Ujazd”, aplikację mobilną na telefon, paczkomaty oraz Kluby Seniora w  niemal każdej miejscowości na terenie gminy.

Rok 2021 to również poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzięki wdrożeniu pionierskiego projektu monitoringu oraz unowocześnianie infrastruktury szkół i przedszkoli w gminie Ujazd. Między innymi wyremontowano i unowocześniono kuchnię w szkole podstawowej w Ujeździe, która przygotowuje i dostarcza posiłki do wszystkich szkół i przedszkoli w gminie Ujazd. Wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Ujazd pozyskały łącznie prawie 205.000 zł (100 % dofinansowania) w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. Szkoły zostaną wyposażone w nowoczesne narzędzia wspierające odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości (m.in. drukarki 3D, mikrokontrolery, gogle VR, itp.).

Prywatnie Hubert Ibrom jest szczęśliwym mężem i w 2021 roku został ojcem. Mieszka w Zimnej Wódce i obiecał, że gdy przestanie być burmistrzem gminy Ujazd, zostanie sołtysem swojej wsi i zorganizuje najlepszy w Polsce festiwal zimnych alkoholi. Samorządowiec dba o kondycję, uprawia sport, kocha piłkę nożną i od 2012 r. jest trenerem piłkarskim LZS Błękitni Jaryszów. W Sylwestra może spokojnie powiedzieć sobie, że to był dobry rok – dla niego i mieszkańców gminy Ujazd. Panie burmistrzu – „Do siego Roku!”.

Podsumowanie 2021 roku burmistrza Ujazdu

https://youtu.be/yLyLmqL-b48