„Mój rodzinny zabytek” – konkurs dla dzieci i młodzieży

Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku zaprasza dzieci i młodzież  (kategoria 1 – uczniowie klas IV-VIII, kategoria II – uczniowie  szkół ponadpodstawowych) do udziału w konkursie pod nazwą „Mój rodzinny zabytek”.

Oto zasady konkursu:
Krok 1 – wprowadzenie.
W wielu domach znajdują się stare przedmioty posiadające dużą wartość dla właściciela. Nie chodzi tu o wartość materialną, ale przede wszystkim sentymentalną. Przedmioty te związane są często z rodzinnymi historiami, budzą wspomnienia o ludziach i wydarzeniach oraz skłaniają do opowiadań na temat naszych przodków i rodzinnych losów.
Dowiedz się, czy w Twojej rodzinie są przedmioty z historią i weź udział w konkursie!
Na początku przeczytaj poniższą definicję zabytku rodzinnego. Jest to zmodyfikowana ogólna definicja zabytku przygotowana na cele konkursu.

ZABYTEK RODZINNY – dowolny przedmiot (także jego części lub grupa) będący dziełem człowieka lub związany z jego działalnością i stanowiący świadectwo historii rodziny bądź ważnego zdarzenia, którego zachowanie leży w interesie rodziny ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Porozmawiaj z najbliższymi osobami i sprawdź, czy w Twoim domu lub najbliższej okolicy jest przedmiot, który z jakichś powodów jest ważny dla Twojej rodziny i posiada ciekawą historię. To może być dowolna rzecz: stara książka, zdjęcie, obraz, element garderoby a nawet budynki, budowle, maszyny i pojazdy!

Krok 2 – opisz Swój rodzinny Zabytek!
Wykonaj zdjęcie wybranej rzeczy i napisz (samodzielnie lub z pomocą kogoś z rodziny) kilka zdań na temat sfotografowanego przedmiotu. Tekst powinien zawierać krótki opis zabytku rodzinnego (co to za rzecz, ile może mieć lat), historię związaną z przedmiotem i informację dlaczego obiekt jest ważny dla Twojej rodziny.
Poinformuj osoby, z którymi będziesz rozmawiać na temat rodzinnego zabytku, że bierzesz udział w konkursie i wykorzystasz zdobyte informacje w opisie!

Krok 3 – wyślij e-mail do muzeum!
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą mailową na adres [email protected]
Wiadomość powinna zawierać opis, o którym mowa w Kroku 2 oraz następujące załączniki:

  • maksymalnie 3 fotografie;
  • skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego;

Zgłoszenia przyjmowane są do 13 lutego 2022 r.

Regulamin i wzór formularza zgłoszeniowego dostępne na:
http://www.muzeumprudnik.pl/muzeum-news-344-moj_rodzinny_zabytek.html