Błażej Duk z Zalesia Śląskiego – fotograf, społecznik

Można go spotkać wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Twarz zwykle zasłania mu aparat fotograficzny. Fotografia to wielka pasja, która z czasem stała się źródłem jego utrzymania. Błażej Duk szczególnie kocha śląskie tradycje i zwyczaje. Uwiecznia je, kataloguje i zbiera. Ma talent, zmysł, to przysłowiowe „coś”, co sprawia, że jego zdjęcia są wyjątkowe. Zaangażował się m.in. w promocję tradycji układania dywanów kwietnych na Procesję Bożego Ciała i jest przedstawicielem  depozytariuszy z Zalesia Śląskiego.

Błażej Duk urodził się w 1984 r. w Strzelcach Opolskich. Od urodzenia mieszka w Zalesiu Śląskim, gdzie ukończył szkołę podstawową, w której pod koniec pobytu zajmował się archiwizacją starych fotografii oraz stworzył pierwszą stronę internetową miejscowości, która zawierała podstawowe informacje o miejscowości. W 2009 r. ukończył informatykę na Politechnice Opolskiej. Od powstania pierwszej strony internetowej miejscowości w 2000 r. rozpoczął archiwizowanie oraz opisywanie ważniejszych wydarzeń w Zalesiu Śląskim. Powstała również strona internetowa Ochotniczej Straży Pożarnej oraz parafii, gdzie nadal uzupełnia je treściami poświęconymi ważniejszym wydarzeniom w miejscowości. Historia miejscowości interesowała go od lat dziecięcych. Od kiedy zakupił pierwszy aparat cyfrowy dokumentuje przeróżne wydarzenia, tradycje oraz okoliczny krajobraz wsi oraz jej okolic, w tym szczególnie Góry św. Anny.

Błażej od lat dziecięcych brał udział w układaniu dywanów kwietnych w Boże Ciało – wspólnie z rodziną układali własny, wyznaczony odcinek kwietnego dywanu obok domu jego dziadków. Osobiste uczestniczenie w tej tradycji pozwoliło mu zrozumieć i poczuć trud jaki mieszkańcy co roku muszą wykonać aby tradycji stało się zadość. Od 2006 r. społecznie zbiera informacje o tej tradycji i ją uwiecznia na fotografii. W 2020 r. aktywnie włączył się w prace nad wpisaniem tradycji układania dywanów kwietnych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Był również liderem i przedstawicielem społeczności depozytariuszy z Zalesie Śląskiego pracujących przy wpisie tej tradycji na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości prowadzoną w oparciu o Konwencję UNESCO z 2003 r. Ma zamiar stworzyć społeczne archiwum tej tradycji obejmujące swym zasięgiem cztery miejscowości: Klucz, Olszową, Zalesie Śląskie i Zimną Wódkę.

Błażej jest skromnym, zawsze chętnym do pomocy człowiekiem. Ma duszę społecznika, przez co niektórzy zapominają, że fotografia jest też źródłem utrzymania jego rodziny. Jego fotografie chwalą m.in. Sławomir Mielnik i Paweł Uchorczak.  Sławek Mielnik docenia jego ładne i przemyślane kadry i twierdzi, że:

– „Błażej Duk nie boi się fotografować ludzi. Na jego zdjęciach widać dialog, który z nimi prowadzi. W piękny sposób przekazuje emocje”.

Paweł Uchorczak z kolei  docenia bajkowość jego niektórych ujęć i stosowanie filtrów, a także profesjonalne podejście i zaangażowanie w pracę: –

„Zdjęcia Błażeja charakteryzują się ciekawą kompozycją i odpowiednim wykorzystaniem światła. Widać, że autor intensywnie myśli podczas fotografowania” – dodaje Uchorczak.

Warto dodać, że Błażej Duk przez dwa lata fotografował tradycje na Górnym Śląsku dla powstałego Centrum Dziedzictwa w Texasie. Fotografuje również uroczystości (pielgrzymki oraz obchody kalwaryjskie) w Górze św. Anny, w których udział biorą pielgrzymi z całego historycznego Górnego Śląska. Gdy ma jakąś wolną chwilę, spędza ją w domu z najbliższymi – żoną i dwoma synami.

Swoje zdjęcia publikuje na portalu blazejduk.pl.

Fotografia Błażej Duk – blazejduk.pl