Petronela Golasiowa z Michalskich (1851-1935) – patriotka zwana „królową polską”

Była działaczką i aktywistką polskiego ruchu kobiet, z dumą nosiła śląski strój regionalny. Przeżyła dwóch mężów i pochowała 16 swoich dzieci. Była dzielną kobietą! Publicznie występowała przeciwko pruskiej ustawie kagańcowej i zbierała od Ślązaków tzw. podatek narodowy. Była odważna i waleczna.

Urodziła się 28 maja 1851 r. w Dziewkowicach koło Strzelec Opolskich. Była córką Józefa Michalskiego i Ewy z domu Żyłka. W 1857 r. rozpoczęła edukację szkolną. Po wyjściu za mąż w 1871 r. za górnika przeniosła się do obecnego Chorzowa, gdzie przez ponad 60 lat mieszkała na Klimzowcu. Jej murowany, dwupiętrowy dom przy starym młynie był ogniskiem polskości w miejscowości liczącej ok. 3 tys. osób.

Była działaczką i aktywistką polskiego ruchu kobiet. Utrzymywała ożywione kontakty z Ludwiką Radziejewską, Franciszką Koraszewską i Karoliną Hagerową. W swoim domu prowadziła tajne nauczanie języka polskiego dla dzieci i młodzieży, a także potajemne zebrania i próby chóru „Wanda”. Użyczała również gościny na potrzeby przedstawień teatralnych, a także na zebrania założonego przez Golasiową Katolickiego Związku bł. Bronisławy, który w okresie plebiscytu skupiał około 600 osób. Petronela była przewodniczącą Towarzystwa Polek w Chorzowie a po 1922 r. jego honorową przewodniczącą. Utrzymywała ożywione kontakty z Ludwiką Radziejewską, Franciszką Koraszewską i Karoliną Hagerową. Cieszyła się szacunkiem i uznaniem w całej okolicy.

Była zaangażowana w sprawy społeczne Górnego Śląska. W 1889 r. przemawiała do strajkujących górników wspierając ich postulaty. Publicznie występowała przeciwko pruskiej ustawie kagańcowej i zbierała od Ślązaków tzw. podatek narodowy. Była odważna i waleczna.Aktywnie włączyła się w propolską agitację podczas plebiscytu w 1921 r. Występowała na wielu wiecach kobiet polskich.

W dniu 23 czerwca 1922 r. w stroju śląskim z chlebem i solą witała wojska polskie w Chorzowie i wygłosiła płomienne przemówienie. Za swój patriotyzm i przywiązanie była szykanowana. Niemcy nazywali ją pogardliwie „królową polską”. Los ciężko ją doświadczył. Pierwszy mąż (Medyjas) zmarł na gruźlicę, a drugi (Golaś) zginął w kopalni. Petronela Golasiowa zmarła 26 listopada 1935 r. w wieku 84 lat. Swój majątek zapisała kościołowi pw. św. Franciszka w Chorzowie. Obecnie jej postać przypominana jest w kilku chorzowskich szkołach średnich.

Polecamy:

Petronela Golasiowa