Gwiazda Północy w Jastrzębiej Górze – najdalej na północ wysunięty punkt Polski

Jest obowiązkowym punktem do zobaczenia w Jastrzębiej Górze. Znajduje się przy ul. Norwida przy klifowym wybrzeżu, ale najpiękniejsza droga prowadzi leśnym traktem wzdłuż wybrzeża. Gwiazda Północy to obelisk ustawiony w 2001 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Jastrzębiej Góry. Na płycie informacyjnej zamieszczonej na masywnym kamieniu, widnieje znak orła oraz parametry długości i szerokości geograficznej tego miejsca – N54°50’08”, E18°18’10”.

Inicjatywa ustanowienia tego pomnika była odpowiedzią Towarzystwa na upublicznione w 2000 r. wyniki pomiarów geodezyjnych i batymetrycznych opracowane na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni. Jak można przeczytać na tablicy informacyjnej, w 2000 r. na prośbę Towarzystwa Miłośników Jastrzębiej Góry, główny zespół zabezpieczeń geodezyjnych Urzędu Morskiego w Gdyni, dokonał pomiaru brzegu morskiego, z których wynikło, że najbardziej wysunięty na północ punkt Polski znajduje się w Jastrzębiej Górze, a nie jak wcześniej sądzono na pobliskim przylądku Rozewie.

Gwiazda Północy wyznacza zatem najbardziej na północ wysunięty punkt linii brzegowej polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego.

Polecamy:

https://www.jastrzebiagora.eu/Jastrzebia-Gora/Towarzystwo-Milosnikow-Jastrzebiej-Gory

https://www.jastrzebiagora.pl/atrakcje/3/gwiazda_polnocy

https://web.archive.org/web/20070707074734/http://www.umgdy.gov.pl/pium/jednostka?kodJednostki=abul4zaqt2.6h27ldaqt1&id=5243&menuId=2712